Verzilver je manier van zijn

Door Redactie - In: diversen, geestelijke gezondheid - 18 oktober 2019

Tekst Manon Berendse | Beeld Valery-Sysoev / Unsplash


Felle kleuren, licht, geluid, drukte, tocht, geur, straling of misschien wel een sterke reactie op medicijnen – prikkels dienen zich in vele facetten van ons leven aan. In geval van hooggevoeligheid heb je baat bij het zo goed mogelijk verbonden blijven met je lichaam. Antroposofische geneesmiddelen kunnen je daarbij ondersteunen. Huib de Ruiter, antroposofisch arts, vertelt je over de kwaliteiten van de natuurlijke substanties turf, lood, broedblad, zilver en kalk.

Verzilver je manier van zijn

‘Hooggevoelige personen hebben een geweldig waarnemingsvermogen, dat aangeboren is. Daar horen ook kwaliteiten bij als een verfijnde smaak of een goed ontwikkeld gevoel voor kunst.’

 

Huib de Ruiter verdiept zich al jaren in hoe werkzame stoffen in antroposofische geneesmiddelen van pas kunnen komen bij het in balans brengen van onze gesteldheid. Ondanks een natuurlijke verwantschap tussen ons en bepaalde natuurlijke substanties zijn ze niet zonder meer geschikt om in te nemen: dat vergt meestal een bepaalde bereiding, zoals het homeopathisch verdunnen ervan.

‘Ze beschikken ook vaak over een bovengemiddelde mensenkennis en ze kunnen zich makkelijker verbinden met de spirituele en morele dimensies van het leven’

Huib de Ruiter: ‘Laten we beginnen met hoe hooggevoeligheid kan aanvoelen. Dan krijgen we wat meer grip op hoe het mogelijk is om er mee om te gaan. Als je hooggevoelig bent, en dat geldt voor één op de vijf mensen, ben je sneller prikkelbaar en sterk naar buiten gericht. Je zintuigen staan te wijd open. Een beetje zoals de prinses op de erwt in het sprookje van Andersen: zij werd bont en blauw wakker na te hebben geslapen op een stapel van tien matrassen met daaronder één enkele erwt. Dat lijkt aanstellerij, maar het verbeeldt hooggevoeligheid heel goed. Hooggevoelige personen hebben een geweldig waarnemingsvermogen, dat vaak aangeboren is. Daar horen ook kwaliteiten bij als een verfijnde smaak of een goed ontwikkeld kunstgevoel. Ze beschikken ook vaak over een bovengemiddelde mensenkennis en ze kunnen zich makkelijker verbinden met de spirituele en morele dimensies van het leven. De keerzijde van hun afgestemd zijn op hun omgeving, is dat ze eigenlijk in een tentje wonen, in plaats van in een stevig huis. Je lichaam is toch je basis en als dat niet stevig aanvoelt, mis je als het ware een huid. Dan komt iedere prikkel ongedempt binnen. Dat is heel vermoeiend en kan bijvoorbeeld tot uitputting leiden.’

Turf begrenst en omhult

‘Hoe kun je je lijf beter begrenzen en omhullen? Daar begint het mee. Solumolie is een prachtig middel daarvoor. Het is gemaakt van turf, dat gewonnen wordt uit hoogveen. Turf is een fascinerende substantie: het zijn planten die niet zijn gaan rotten, maar die zijn geconserveerd in een zeer traag proces. In wezen zijn ze honderden jaren afgeschermd geweest – turf ‘groeit’ maar een paar centimeter per eeuw. Dat conserveringsproces wordt dus gekenmerkt door rust en heeft een kwaliteit van afsluiten. Turfsubstantie kan uit violet licht ook warmte genereren. Het heeft een warmtekwaliteit. Als je kinderen of jezelf inwrijft met solumolie breng je dus eigenlijk een warmteschild aan. Turf kun je ook verwerken in kleding: dan kan het je enigszins afschermen van electromagnetische straling. Rudolf Steiner heeft op die kwaliteit van turf gewezen.’

’Zilver kan je helpen om je ziel weer goed te verbinden met je lichaam’

 

Lood laat je aarden

‘Lood is een metaal dat we tegenwoordig misschien als eerste associëren met giftige stoffen, maar het heeft ook interessante kwaliteiten. Lood verzwaart bijvoorbeeld – denk maar aan een woord als ‘loodzwaar’. Ook giftige stoffen kunnen een goed geneesmiddel zijn, mits de dosis zeer klein is. In de antroposofische geneeskunde kunnen we het giftige element van lood vermijden door het te verwrijven met melksuiker. Hoe langer dit proces van potentiëren duurt, hoe sterker de goede werking van lood als geneesmiddel wordt. Ons zelfbewustzijn heeft raakvlakken met wat je het ‘loodproces’ zou kunnen noemen: lood versterkt ons bewustzijn - ten koste van levenskracht. En het brengt je naar beneden, naar de aarde. Als je buiten jezelf bent, kan een injectie met homeopathisch lood je in je lijf laten ‘zakken’. Patiënten ervaren dat direct na toediening.’

Broedblad geeft rust

‘Bryophyllum of broedblad is een bijzondere plant, met vlezige bladeren. Langs de bladranden groeien minuscule nieuwe plantjes, die weer kunnen wortelen. Daar spreekt een sterke vitaliteit uit. Normaal gesproken ontstaat een nieuwe plant uit zaad uit het bloemgebied van de plant. In het bloemgebied ontstaan kleur, geur en vormen; dit gebied hangt samen met de menselijke ziel. Het broedblad haalt het zielsmatige dus omlaag, naar de bladeren. Dat is heilzaam bij hooggevoeligheid, omdat de ziel naar beneden geleid moet worden. Dat geeft rust. Bryophyllum wordt ook wel ‘plantaardig valium’ genoemd. Het is een geneesmiddel dat veel vitaliteit laat zien. Het is daarom ook zeer geschikt voor kinderen en zwangeren.’

Zilver verbindt

Dit edelmetaal heeft alles te maken met de maan: met groei, voeding, kinderen krijgen en moederschap. Het is behulpzaam als er sprake is van een trauma. Bij een trauma, waarbij de ziel zich eerst even heel sterk samentrekt, raak je meteen daarna buiten jezelf en het gebeurt dan wel vaker dat je minder goed geïncarneerd achterblijft – alsof je los bent geraakt van je zelf. Zilver kan je helpen om je ziel weer goed te verbinden met je lichaam. Ook als er sprake is van een oud trauma, kan het geven van zilver in druppelvorm of middels inwrijvingen met Prunus, een plant met zilverkwaliteiten, mensen helpen weer tot zichzelf te komen. Zilver heeft daarbij ook een kwaliteit van moederliefde en dat kan trauma’s helpen verwerken.’

Kalk verstevigt 

‘Kalk staat dicht bij de aarde: het is een stof die al sinds de Oertijd wordt omgezet door dieren, zoals slakken en oesters. Op de zeebodem vormden zich enorme kalklagen die later versteend zijn en opgestuwd tot bergen. Vergelijk het huis van deze dieren eens met ons skelet: dat houdt ons op aarde. Calcium is dus een natuurlijk middel om je weer thuis te gaan voelen bij jezelf: het maakt van dat dunne tentje om je heen, een steviger behuizing.’ 


de-lemniscaat.nl/antroposofische-geneesmiddelen

Huib de Ruiter werkt samen met collega artsen en therapeuten in therapeuticum De Lemniscaat in Leiden. Hij deelt zijn studie naar de werkzame eigenschappen van grondstoffen voor antroposofische geneesmiddelen met collega’s en patiënten. Hij schreef er ook een helder deeltje over in de reeks Gezichtspunten (nummer 12). | de-lemniscaat.nl

Antroposofische geneesmiddelen zijn middelen van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. In tegenstelling tot biochemische geneesmiddelen, heeft de mens met deze geneesmiddelen uit de natuur een bepaalde verwantschap: we zijn een afspiegeling in het klein van wat zich in de gehele kosmos afspeelt. Vanuit dit principe werken artsen en bereiders van antroposofische geneesmiddelen samen aan deze vorm van complementaire geneeskunde. In samenspraak met de patiënt schrijven artsen antroposofische geneesmiddelen voor, eventueel aangevuld met therapieën als ritmische massage of euritmie. nvaa.nl/geneesmiddelen