Schenking

Eenmalige schenking

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u een eenmalige schenking doen? Antroposana bezit een ANBI status. Dit maakt dat u uw schenking mag aftrekken bij uw belastingopgave.

Met oprechte dank willen we melden dat in 2018 individuele leden van Antroposana totaal 5.742 Euro hebben geschonken en dat we een legaat hebben ontvangen van ruim 21 duizend Euro.

ANBI staat voor: Stichting met de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen kunnen overgemaakt naar rekening Triodos Bank: NL 54 TRIO 0212 48 23 19 t.n.v. Antroposana o.v.v. gift.

Periodieke schenking

Wanneer u een periodieke schenking doet, biedt dit meer stabiele mogelijkheden om ook in de toekomst antroposofische gezondheidszorg te waarborgen. Een periodieke schenking mag in zijn geheel afgetrokken van uw belasting, in tegenstelling tot een eenmalige schenking waar een fiscale drempel voor bestaat. Via deze link naar de Belastingdienst, vindt u meer informatie. De periodieke schenking heeft aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Voorwaarden

Een periodieke schenking is aftrekbaar wanneer:
• U 5 jaar (of langer) een vast bedrag per jaar doneert;
• De schenking vastgelegd is in een schenkingsovereenkomst. Let wel: Een periodieke schenking hoeft niet vastgelegd te worden in een notariële akte.

Download hier een schenkingsovereenkomst.
U kunt beide exemplaren van deze overeenkomst printen en ondertekend mailen/opsturen naar: 

info@antroposana.nl 

Antroposana
Antwoordnummer 7136
3700 TC Zeist

Wij vullen beide exemplaren verder in en sturen u het exemplaar van de schenker retour.

Belangrijke gegevens voor belastingaangifte

Fiscale naam: Antroposana - Landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg

Locatie: Boslaan 15, 3701 CH Zeist
RSIN-nummer: 805147615

Transactienummer: uw transactienummer is uw lidmaatschapsnummer. Wij vullen dit nummer voor u in.

Verplichtingen ANBI

Een Stichting met ANBI-status voldoet aan een aantal verplichtingen. Meer informatie daarover vindt u op www.ANBI.nl.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust via info@antroposana.nl of telefonisch: 085 -773 14 40 (di-wo-do tussen 11 – 14 uur)