Met uw bijdrage staan we samen sterker

Word lid voor € 36,- per jaar en ontvang tijdelijk het jubileumnummer van ons tijdschrift: Heel de mens, 100 jaar antroposofische gezondheidszorg.

Antroposana is een gezondheidsvereniging voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg. Het accent ligt niet op ziekte maar op de gezondheid van mensen. Vanuit onze organisatie behartigen wij de belangen van onze leden. Zodat antroposofische zorg voor iedereen bereikbaar is en blijft.

 

Voor wie is Antroposana bedoeld?

Antroposana verenigt mensen die zich herkennen in gezondheidszorg die gericht is op het welbevinden en de gezondheid van de gehele mens - dus fysiek, mentaal en spiritueel. Deze zogenoemde integratieve zorg is geïnspireerd op het gedachtengoed van Rudolf Steiner en Ita Wegman. Lees hier meer over antroposofische gezondheidszorg.

Onze kernwaarden

Antroposofie gaat uit van spirituele vrijheid en diversiteit. Antroposofie stelt de ontwikkeling van het individu naar volwassenheid en zelfverantwoordelijkheid centraal, evenals de interesse in andere mensen. Het respect voor andere mensen is daarbij vanzelf sprekend. Dit wordt bevestigd door de praktijk in talrijke antroposofische initiatieven over de hele wereld, zoals bijvoorbeeld vrijescholen, biologisch-dynamische landbouwbedrijven en zorginstellingen.

Antroposana onderschrijft deze kernwaarden.

Wat doet Antroposana voor haar leden?

  • Wij behartigen uw belangen bij verzekeraars, artsen en politiek.
  • Wij zorgen dat integratieve gezondheidszorg zichtbaar, toegankelijk en beschikbaar is.
  • Wij zorgen dat de kwaliteiten van de integratieve gezondheidszorg brede aandacht krijgen, mede vanuit patiëntperspectief.
  • Wij zorgen dat u zelf sturing kunt geven aan gezondheid en aan het omgaan met beperkingen en ziekte.
  • Wij bieden een verenigingsleven waarin leden delen in de bewustwording voor de eigen gezondheid en de gezondheidszorg in het algemeen.
  • Wij bieden lotgenotencontact mede gebaseerd op de gezichtspunten van de antroposofische gezondheidszorg.
  • Wij zetten ons in voor het gebruik en de toegankelijkheid van Antroposofische geneesmiddelen.

Meer weten over Antroposana?

Lees hier de missie/visie (pdf)
Lees hier de statuten (pdf)
Lees hier het huishoudelijk reglement (pdf)
Lees hier over ons beleid op hoofdlijnen (pdf)


Op de tabbladen bovenaan deze pagina vindt u meer informatie. U leest hier meer over onze kerntaken, onze gedragscode en de klachtenregeling. Ook kunt u hier onze jaarverslagen bekijken én u vindt u onze ANBI-gegevens die nodig zijn om schenkingen af te kunnen trekken van de belasting.

Lidmaatschap

Lidmaatschap loopt per jaar, vanaf de eerste dag van de maand van aanmelding en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden 1 maand vóór afloop jaarlidmaatschap. U kunt een e-mail sturen naar: info@antroposana.nl of een brief sturen naar: Boslaan 15, 3701 CH Zeist. De contributie bedraagt 36 euro per jaar. 

Antroposana is partner van:

           

Leden over hun ervaringen

"Na de geboorte van mijn zoon, heb ik me aangemeld bij het antroposofisch consultatiebureau in Amsterdam. Na onze verhuizing zitten we in Nijmegen. De belangrijkste reden voor mij om hiervoor te kiezen, is dat er wordt gekeken naar de mens als geheel. Elk consultatiebezoek was een klein feestje. De liefdevolle, warme benadering voor het kind als echt klein mensje én voor mij als moeder waren erg waardevol."

Paula van GemenPaula van Gemen
Nijmegen