Gegevens

Verplichtingen ANBI

Antroposana is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een schenking mag aftrekken van de belasting. Hier vindt u meer informatie over schenken en nalaten.

Een ANBI moet aan een aantal verplichtingen voldoen. U leest daar meer over op www.ANBI.nl. Met de informatie op deze pagina voldoen wij aan onze verplichtingen.

Per 1 januari 2021 is het verplicht als ANBI om een standaardformulier voor de verantwoording te gebruiken. Het formulier voor 2023 vindt u hier.

Hier vind u de verklaring van de Belastingdienst dat 

Contactgegevens

Antroposana
Landelijke Gezondheidsvereniging Antroposofische Gezondheidszorg

Boslaan 15
3701 CH  Zeist
RSIN-nummer  805147615

IBAN: NL 54 TRIO 0212 48 23 19

Bestuur

Het bestuur van Antroposana is per 26 augustus 2023 als volgt samengesteld:

Voorzitter: Liline van Tets
Penningmeester: Anthonie Jakobs
Bestuurslid: Madeleine Wulff

 

Het beloningsbeleid

Antroposana wordt voor haar secretariaat vanaf juli 2022 ondersteunt door een vrijwilliger. Deze ontvangt een vrijwilligersvergoeding passende binnen de fiscale regels. Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd. De bestuursleden krijgen een vaste onkostenvergoeding van € 150,- per maand. Dit is de maximale onbelaste vrijwilligers vergoeding.

 Financiële gegevens