Gegevens

Verplichtingen ANBI

Antroposana is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een schenking mag aftrekken van de belasting. Hier vindt u meer informatie over schenken en nalaten.

Een ANBI moet aan een aantal verplichtingen voldoen. U leest daar meer over op www.ANBI.nl. Met de informatie op deze pagina voldoen wij aan onze verplichtingen.

 

Contactgegevens

Antroposana
Landelijke Gezondheidsvereniging Antroposofische Gezondheidszorg

Boslaan 15
3701 CH  Zeist
RSIN-nummer  805147615

IBAN: NL 54 TRIO 0212 48 23 19

 

Bestuur

Het bestuur van Antroposana is per 29 mei 2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter: Marjolein Doesburg-van Kleffens
Penningmeester: Denise Horsten
Bestuurslid: Wieneke Groot
Bestuurslid: Titia Boerrigter
Bestuurslid: Anne Koopmanschap

 

Het beloningsbeleid

Antroposana heeft op 31 december 2013 één medewerker in dienst als office manager. De beloning is cf. de CAO Welzijn. De office manager is ingeschaald in functiegroep 7. Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd. De bestuursleden krijgen een vaste onkostenvergoeding van € 150,- per maand. Dit is de maximale onbelaste vrijwilligers vergoeding.

 

 Financiële gegevens