Schenkingen

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u een schenking doen? Dan is het goed te weten dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Dit betekent dat u de schenking mag aftrekken van de belasting. 

Met oprechte dank willen we melden dat in 2018 individuele leden van Antroposana totaal 5.742 Euro hebben geschonken en dat we een legaat hebben ontvangen van ruim 21 duizend Euro.

 

Verplichtingen ANBI

Een ANBI moet aan een aantal verplichtingen voldoen. U leest daar meer over op www.ANBI.nl. Met de informatie op deze pagina voldoen wij aan onze verplichtingen.

 

Contactgegevens

Antroposana
Landelijke Gezondheidsvereniging Antroposofische Gezondheidszorg

Boslaan 15
3701 CH  Zeist
RSIN-nummer  805147615

IBAN: NL 54 TRIO 0212 48 23 19

 

Bestuur

Het bestuur van Antroposana is per 31 juli 2016 als volgt samengesteld:
Penningmeester: Hans Bastianen
Bestuurslid: Wieneke Groot
Bestuurslid: Marjolein Doesburg-van Kleffens
Bestuurslid: Anne Koopmanschap

 

Het beloningsbeleid

Antroposana heeft op 31 december 2013 één medewerker in dienst als office manager. De beloning is cf. de CAO Welzijn. De office manager is ingeschaald in functiegroep 7. Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd. De bestuursleden krijgen een vaste onkostenvergoeding van € 141,67 per maand. Dit is de maximale onbelaste vrijwilligers vergoeding.

 

Meer gegevens