Met uw bijdrage staan we samen sterker

Word lid voor € 45,- per jaar en ontvang tijdelijk het jubileumnummer van ons tijdschrift: Heel de mens, 100 jaar antroposofische gezondheidszorg.

Antroposofische gezondheidszorg

 

Wat is antroposofische gezondheidszorg?

Antroposofische gezondheidszorg is een zinvolle aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, met wie zij talrijke verbindingen onderhoudt. Je hoeft de achtergrond van de artsen en therapeuten niet te delen om er baat bij te hebben; antroposofische geneeskunde werkt even goed bij mensen die daar niets van weten. Antroposofische zorgverleners zijn verenigd in de brancheorganisatie NVAZ. Bent u op zoek naar een antroposofische zorgverlener bij u in de buurt, kunt u kijken in de digitale zorggids. Hier vindt u ook wat u weten wilt en wat u weten moet als u nieuwsgierig bent naar antroposofische zorg. Een antroposofische huisarts vinden kan (ook) hier: https://www.nvaa.nl/hoe-vind-ik-een-arts/

In 2020 vierden we 100 jaar antroposofische zorg

Meer dan 100 jaar geleden gingen de eerste praktijken voor antroposofische zorg van start. De basis werd in 1920 gelegd door dokter Ita Wegman en inspirator Rudolf Steiner in Zwitserland. Nu vind je antroposofische zorg over de hele wereld: van Nederland tot Brazilië, van India tot in Oost-Azië. Tijdens dit jubileumjaar deelden artsen, behandelaars en patiënten hun kennis en ervaringen, ook in Nederland. 

 

Wij behartigen úw belangen

Bent u bekend met de antroposofische gezondheidszorg? Dan weet u dat er binnen de antroposofie anders dan in de reguliere gezondheidszorg naar zorg en ziek-zijn gekeken wordt. Dat er veel aandacht is voor het voorkomen en accepteren van ziekte, voor de mens als geheel en voor het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Voor u waarschijnlijk redenen om bewust voor antroposofische zorg te kiezen. Steun ons in ons werk en word lid! U kunt ook iemand een cadeaulidmaatschap doen. Deze persoon wordt voor het lopende kalenderjaar lid, dit eindigt automatisch aan het einde van het jaar. U ontvangt de contributiebrief ad 35 euro en zo steunt u ons extra. Doet u mee? Vul hier de gegevens in en maak iemand blij met een mooi cadeau!
 

Met heel ons hart

Voor ons de reden van ons bestaan. Wij kiezen met heel ons hart voor de antroposofische zorg. Vanuit onze organisatie behartigen wij de belangen van onze leden. Zodat antroposofische zorg voor iedereen bereikbaar is en blijft.
 

Een krachtige stem

Als wij ons doel willen bereiken, moeten we er alles aan doen om antroposofische zorg een duidelijke plaats te geven. Daarom laten wij onze stem horen. Wij hebben contact met andere zorgaanbieders, platforms en fora. Maar ook met zorgverzekeraars en de overheid.

Waardevolle informatie

Ons doel is om ons in de komende jaren steeds meer te ontwikkelen tot platform voor antroposofische gezondheidszorg. We willen een wegwijzer zijn voor onze leden en informatie delen over gezondheid, ziekte en het zelfgenezend vermogen van het lichaam. 

Zorgverzekering

Welke zorgverzekering vergoedt antroposofisch geneeskundige behandelingen en medicijnen? Antroposana noemt geen zorgverzekeraar die antroposofische zorg als beste in de dekking heeft opgenomen omdat elke situatie uniek is. Wij adviseren, om voor uw eigen situatie, de verschillende zorgpolissen met antroposofische zorg in de dekking te vergelijken. U kunt dit doen via de website van Zorgwijzer. 

Kent u ons magazine?

Veel kennis delen we nu al via ons magazine Ita. U kent dit vast uit de wachtkamer van uw huisartsenpraktijk of therapeuticum. Onze leden ontvangen het magazine vier keer per jaar. Nog een reden om lid te worden!

Word lid!

De antroposofische gezondheidszorg biedt verrassende nieuwe invalshoeken. 
Antroposana strijdt voor behoud van antroposofische gezondheidszorg en daar hebben we uw steun bij nodig. Want met uw steun is deze zorg er voor iedereen!