Antroposofische gezondheidszorg

Antroposofische gezondheidszorg is een zinvolle aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, met wie zij talrijke verbindingen onderhoudt. Je hoeft de achtergrond van de artsen en therapeuten niet te delen om er baat bij te hebben; antroposofische geneeskunde werkt even goed bij mensen die daar niets van weten. Antroposofische zorgverleners zijn verenigd in de brancheorganisatie NVAZ.

Een polis voor antroposofische zorg

Antroposana biedt, voor haar leden, een zorgpolis voor een zo goed mogelijk​e​ dekking van de antroposofische gezondheid​szorg tegen een goed betaalbare premie​.​

Om sterk te staan in de onderhandelingen helpt u ons en u zelf als u deze polis afsluit.

Let op: opzeggen moet vóór 31 december, maar u heeft tot 1 februari de tijd om een definitieve keuze te maken.

Wij behartigen úw belangen

Bent u bekend met de antroposofische gezondheidszorg? Dan weet u dat er binnen de antroposofie anders dan in de reguliere gezondheidszorg naar zorg en ziek-zijn gekeken wordt. Dat er veel aandacht is voor het voorkomen en accepteren van ziekte, voor de mens als geheel en voor het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Voor u waarschijnlijk redenen om bewust voor antroposofische zorg te kiezen. Steun ons in ons werk en word lid!
 

Met heel ons hart

Voor ons de reden van ons bestaan. Wij kiezen met heel ons hart voor de antroposofische zorg. Vanuit onze organisatie behartigen wij de belangen van onze leden. Zodat antroposofische zorg voor iedereen bereikbaar is en blijft.

Een eigen zorgpolis

Eén van de concrete resultaten die we hebben geboekt is de ontwikkeling van de Antroposanapolis, speciaal voor onze leden.

Een krachtige stem

Als wij ons doel willen bereiken, moeten we er alles aan doen om antroposofische zorg een duidelijke plaats te geven. Daarom laten wij onze stem horen. Wij hebben veel contact met andere zorgaanbieders, platforms en fora. Maar ook met zorgverzekeraars en de overheid.

Waardevolle informatie

Ons doel is om ons in de komende jaren steeds meer te ontwikkelen tot platform voor antroposofische gezondheidszorg. We willen een wegwijzer zijn voor onze leden en informatie delen over gezondheid, ziekte en het zelfgenezend vermogen van het lichaam. 

Kent u ons magazine?

Veel kennis delen we nu al via ons magazine Stroom. U kent dit vast uit de wachtkamer van uw huisartsenpraktijk of therapeuticum. Onze leden ontvangen het magazine elk kwartaal thuis. Nog een reden om lid te worden!

Word lid!

 

En ontvang als welkomstgeschenk het boek: Liefdevolle begrenzing van Loïs Eijgenraam. Veiligheid. Voorspelbaarheid. Grenzen. De rol van de opvoeder. De plaats van het kind. Vrijheid-blijheid? Opvoedingsstijlen. Te streng of te lief zijn? Gelukkig en tevreden zijn? Prinsjes en prinsesjes? Consequent zijn.