Kerntaken

Wat doet Antroposana voor haar leden?

Antroposana verenigt mensen die zich herkennen in gezondheidszorg, geïnspireerd door antroposofie.

Waaraan wij werken:

  • Gezondheidszorg, geïnspireerd door antroposofie, zichtbaar, toegankelijk en beschikbaar maken
  • Waarborgen dat de kwaliteiten van deze gezondheidszorg brede aandacht krijgen, mede vanuit patiëntperspectief
  • Zorgen dat men zelf sturing kan geven aan gezondheid en aan het omgaan met beperkingen en ziekte

Hoe doen wij dit?

  • We bieden informatie, nieuws en inspiratie over de antroposofische gezondheidszorg
  • We zijn in gesprek met de politiek, belangenorganisaties, onderzoekers, artsen, therapeuten en uiteraard ook met de Antroposana-leden over toegankelijkheid en betere zichtbaarheid van antroposofische gezondheidszorg
  • We brengen vraag en aanbod (artsen en behandelaars) van zorg bij elkaar
  • We organiseren of werken mee aan congressen en conferenties over de antroposofische gezondheidszorg en aanverwante zaken
  • We organiseren lezingen en bijeenkomsten in het land over de antroposofische gezondheidszorg

Word lid

Word lid en ontvang 3x per jaar ons inspirerende ledenmagazine Ita. Ook ontvang je 4x per jaar onze nieuwsbrief met nieuws over antroposofische gezondheidszorg en tips over bijeenkomsten en conferenties. Antroposana strijdt voor behoud van antroposofische gezondheidszorg en daar hebben we je steun bij nodig. Want met jouw steun is deze zorg er voor iedereen!