Links naar interessante websites

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA)www.nvaa.nl: De NVAA is een vereniging van artsen die zich na hun universitaire studie geneeskunde verder hebben verdiept in de antroposofische geneeskunde.

Academie Antroposofische Gezondheidszorghttps://academieag.nl: De AAG verzorgt scholingen voor professionals in de  gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau.

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorgwww.hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg: Hogeschool Leiden heeft als enige in Nederland een lectoraat dat zich richt op het kennisdomein van de antroposofische gezondheidszorg.

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)www.nvaz.nl: De NVAZ is een brancheorganisatie voor alle antroposofische zorg.

Opleiding vaktherapie (kunstzinnige therapie)www.hsleiden.nl/vaktherapie: De opleiding Vaktherapie van Hogeschool Leiden leert hoe je mensen kunt helpen in hun ontwikkeling met behulp van kunstzinnige therapieën uit de antroposofische gezondheidszorg.

Gezondheidsvereniging Antroposanawww.antroposana.nl/: Antroposana is een gezondheidsvereniging voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg.

Ita Magazinewww.antroposana.nl/ita: Ita is het tijdschrift van Antroposana, landelijke gezondheidsvereniging antroposofische gezondheidszorg.

Aandacht voor jou als geheelhttps://aandachtvoorjoualsgeheel.nl: Website voor wat je weten wilt en wat je weten moet als je nieuwsgierig bent naar antroposofische zorg.

Antropos.nuwww.antropos.nu/: Antropos.nu is een samenwerkingsverband van Scillz, de Academie Antroposofische Gezondheidszorg, de Academie voor Verbindingskunst en Plegan opleidingen.

Stichting Wederzijdswww.wederzijds-stervenscultuur.nl: Stichting Wederzijds werkt aan het bewust en spiritueel omgaan met sterven, door gesprek, activiteiten, publicaties, voorlichting en advies.

Brochures Gezichtspuntenwww.gezichtspunten.nl: Het Centrum Sociale Gezondheidszorg geeft brochures uit onder de naam Gezichtspunten, met als doel om informatie te verschaffen over gezondheid, ziekte en preventieve aanpak,

Conferentie antroposofische gezondheidszorgwww.conferentie-ag.nl: Landelijke conferenties voor medewerkers in de gezondheidszorg, de landbouw, het onderwijs en voor overige geïnteresseerden.

Kinderspreekuur, antroposofische ouder- en kindzorgwww.kinderspreekuur.nl: Landelijk platform voor antroposofische ouder- en kindzorg, waar reguliere Jeugdgezondheidszorg wordt aangeboden, aangevuld met gezichtspunten vanuit de antroposofische geneeskunde, in ongeveer 19 consultatiebureaus.

Raphaëlstichtingwww.raphaelstichting.nl: De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. Er werken 1.400 medewerkers op diverse locaties in Noord- en Zuid-Holland voor 1.200 cliënten van alle leeftijden.

DeSeizoenenhttps://deseizoenen.org: DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en / of gedragsproblematiek.

Lievegoed antroposofische zorgwww.lievegoed.nl: Lievegoed is er voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en mensen met problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving of een combinatie hiervan.

Camphill Nederlandwww.camphill-nederland.nl: Camphil is een wereldwijde beweging van gemeenschappen op antroposofische basis waar kinderen en volwassenen met en zonder een beperking samen wonen, werken en leven.

Herfstcongreswww.herfstcongres.nl: Jaarlijkse conferentie over medische, therapeutische en pedagogische gezichtspunten op antroposofische grondslag.

Weledawww.weleda.nl: Weleda is een internationaal farmaceutisch bedrijf, gespecialiseerd in antroposofische geneesmiddelen en natuurlijke lichaamsverzorgingsproducten.

Embryologiewww.embryo.nl/11: Een ‘aanvullende’ (complementaire) visie op het voorgeboortelijk (embryonaal) bestaan van de mens, volgens een fenomenologische benadering.

Bolk’s Companionswww.louisbolk.org/nl/publicaties/bolk-s-companions: De Bolk’s Companions zijn boekjes voor studenten en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, met korte medische teksten over integratieve processen in het menselijk lichaam en bewustzijn. 

International Federation of Anthroposophic Medical Associationswww.ivaa.info: The IVAA promotes the recognition of anthroposophic medicine and its implementation in health care systems. 

European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Productswww.echamp.euECHAMP recognises the important role that homeopathy and anthroposophic medicine play and can play in health care.

Anthromedicswww.anthromedics.org: Anthromedics is a professional online portal offering articles on anthroposophic medicine for physicians, nursing staff and therapists in practices, hospitals or training.

Medizinische Sektionhttps://medsektion-goetheanum.org/anthroposophische-medizin/: Die Medizinische Sektion ist eine von 11 Fachrichtungen der Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum in Dornach, in der Schweiz.

Stibafhttps://stibaf.nl/:  Opleiding voor antroposofische fysiotherapie, voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten.

Plegan Opleidingenhttps://www.plegan.nl/home-1150.html: Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden geïnspireerd door antroposofie.

Natuurlijke Kraamzorghttps://www.natuurlijkekraamzorg.eu/: Vanuit de gedachte dat bij de geboorte een ziel een lichaam betreedt, helpen we moeder en kind op weg door professionele kennis en vaardigheden te combineren met geschoolde intuïtie.

Antroposana is partner van

Word lid

Word lid en ontvang 3x per jaar ons inspirerende ledenmagazine Ita. Ook ontvang je 4x per jaar onze nieuwsbrief met nieuws over antroposofische gezondheidszorg en tips over bijeenkomsten en conferenties. Antroposana strijdt voor behoud van antroposofische gezondheidszorg en daar hebben we je steun bij nodig. Want met jouw steun is deze zorg er voor iedereen!