Wat is antroposofische gezondheidszorg?

Binnen de antroposofische gezondheidszorg wordt er vaak anders naar zorg en ziek-zijn gekeken dan in de reguliere gezondheidszorg. Er is veel aandacht voor het voorkomen en accepteren van ziekte, voor de mens als geheel en voor het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Deze benaderingen kunnen redenen zijn om bewust voor antroposofische zorg te kiezen.

Zinvolle aanvulling op regulier

Antroposofische gezondheidszorg is een zinvolle aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, waarmee zij talrijke verbindingen onderhoudt. Je hoeft de achtergrond van de artsen en therapeuten niet te delen om er baat bij te hebben; antroposofische geneeskunde werkt even goed bij mensen die daar niets van weten.

Antroposofische artsen behaalden hun artsendiploma aan een Nederlandse universiteit en hebben zich daarna gespecialiseerd in de antroposofische geneeskunst. Zij verruimen de reguliere geneeskunde tot een meer holistische benadering van de mens, met aandacht voor lichaam, ziel en geest. Samenwerking met beroepstherapeuten en andere betrokkenen is voor hen vanzelfsprekend.

Individuele aanpak gezondheidsproblemen

Op tal van terreinen maken antroposofische artsen bij het kiezen van therapieën, behandelingen en geneesmiddelen gebruik van het brede aanbod uit de reguliere zorg. Maar dankzij de antroposofische gezondheidszorg wordt het voor de patiënt mogelijk die zorg te krijgen die het beste aansluit bij de individuele aanpak van zijn gezondheidsproblemen.

Gekeken naar hele wezen van persoon

Antroposofische geneeskunde zoekt naar een dieper begrip van de menselijke gezondheid en ziekte, en benadrukt het belang van preventieve maatregelen om ziekte te voorkomen. Door middel van een uitgebreide anamnese wordt er gekeken naar het hele wezen van de persoon, om zo een dieper begrip te krijgen van hun levensstijl, eetgewoonten, slaappatroon en stressniveau.

Biografie van een persoon

Een belangrijk aspect van deze zorg is het begrijpen van de unieke biografie van elke patiënt en hoe deze de gezondheid en het welzijn van de persoon beïnvloedt. De biografie, of levensloop, van een persoon omvat niet alleen fysieke gebeurtenissen en ervaringen, maar ook psychologische en spirituele aspecten. Antroposofische zorgverleners nemen daarom de tijd om de levensgeschiedenis van de patiënt te begrijpen en te integreren in hun diagnose en behandelplan.

Complementaire therapieën

In de antroposofische zorg maakt men ook gebruik van verschillende complementaire therapieën, zoals muziektherapie, ritmische massage, spraak- en dramatherapie en euritmie. Deze therapieën worden vaak gebruikt als aanvulling op conventionele medische behandelingen om een holistische aanpak te bieden die de hele persoon ondersteunt.

Versterk je geestelijke en emotionele gezondheid

Bovendien moedigt de antroposofische geneeskunde mensen aan om hun geestelijke en emotionele gezondheid te versterken, door bijvoorbeeld verdieping en zingeving te zoeken. Door te werken aan alle aspecten van hun leven, inclusief fysieke, emotionele, sociale en spirituele aspecten, kunnen mensen een dieper niveau van gezondheid en welzijn bereiken en behouden.

De holistische benadering van gezondheidszorg die wordt aangeboden door antroposofische geneeskunde is daarom een meer dan waardevolle aanvulling op de conventionele medische zorg.

Bekijk op de pagina Zorgzoeker waar je antroposofische zorg kunt vinden en welke soorten zorg er zijn.

Word lid

Word lid en ontvang 3x per jaar ons inspirerende ledenmagazine Ita. Ook ontvang je 4x per jaar onze nieuwsbrief met nieuws over antroposofische gezondheidszorg en tips over bijeenkomsten en conferenties. Antroposana strijdt voor behoud van antroposofische gezondheidszorg en daar hebben we je steun bij nodig. Want met jouw steun is deze zorg er voor iedereen!