Veelgestelde vragen

In een antroposofisch gezondheidscentrum werkt de antroposofische huisarts vaak nauw samen met andere therapeuten. Zo worden er onder andere euritmietherapie, dieettherapie, kunstzinnige therapie, muziektherapie aangeboden. Ook kun je er vaak terecht bij consultatieve antroposofische artsen als je een klacht uitgebreider wilt bespreken. Hieronder zie je een documentaire die gemaakt is over Therapeuticum Rozenhof in Zutphen. Deze laat goed zien wat een therapeuticum te bieden heeft. Met dank aan GraafschapTV/FocuzTV.

Jazeker, een antroposofisch arts is een reguliere arts, die naast zijn artsenopleiding een aanvullende opleiding heeft gevolgd in de antroposofische geneeskunde. In de praktijk kijkt de antroposofisch werkende arts wat de patiënt nodig heeft. Vaak is dat meer dan alleen pillen. We noemen dat individu-georiënteerde zorg.

Integratieve geneeskunde is geneeskunde waarbij reguliere geneeskunde samengaat met complementaire geneeskunde, zoals antroposofische geneeskunde, homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeskunde en traditioneel Chinese geneeskunde. Daarbij wordt niet alleen de klacht bestreden; er wordt gekeken naar de mens als geheel. Dit zijn de uitgangspunten van integratieve geneeskunde:

  • Er wordt gekeken naar de mens als geheel: lichaam en geest zijn één.
  • De aandacht ligt op het herstellen en bevorderen van de gezondheid.
  • Goede voeding, voldoende beweging en mindfulness* dragen bij aan het genezingsproces.
  • De verschillende behandelmethoden vullen elkaar aan.
  • De patiënt voert de regie over zijn eigen gezondheid.
  • De arts begeleidt de patiënt als ‘coach’.
  • Patiënt en arts hebben een gelijkwaardige positie, met ieder zijn deskundigheid.

* Mindfulness is een behandelmethode die via ontspanningsoefeningen negatieve gevoelens en gedachten omzet in positieve.

In deze film over Rudolf Steiner wordt uitgelegd hoe er op verschillende niveaus naar de mens kan worden gekeken. De antroposofische gezondheidszorg biedt een rijk scala aan therapieën die op één of meer niveaus kunnen aangrijpen. Onder de film lees je daar meer over.  

Celniveau

De mens is meer dan een lichaam met allerlei cellen die ingewikkelde relaties met elkaar onderhouden. Het celniveau is het fysieke lichaam. Dit is het niveau waarop het DNA inwerkt en waar ingewikkelde biochemische en fysiologische processen voortdurend druk in de weer zijn. Medicijnen en andere chemische stoffen hebben een directe invloed op het celniveau.

Vitale niveau

In het vitale niveau ligt onze vitaliteit. Vooral door onze leefstijl oefenen we hier invloed op uit: het ritme van waken en slapen, denken en doen, inspanning en ontspanning, gezond voedsel en de tijd nemen om dat te verteren. Op het vitale niveau moet zowel een teveel als te weinig worden vermeden: het gaat om een zekere balans. Therapieën die op dit gebied werken zijn onder andere geneesmiddelen van natuurlijke oorsprong, massage, bewegingstherapie, euritmie en yoga.

Psychische niveau

Op het psychische niveau spelen onze gedachten, gevoelens en wilsimpulsen een grote rol. Een sleutelwoord hier is ‘samenhang’. We zien in deze tijd vaak dat de gedachten, de gevoelens en de wil van mensen hun samenhang verliezen en als het ware elk een eigen weg kunnen gaan. Dat kan allerlei problemen geven. Het is belangrijk dat een kleine kind al ervaart dat de wereld samenhang vertoont, begrijpelijk en zinvol is, dat mensen met elkaar verbonden zijn en betekenis voor elkaar hebben. Daardoor wordt al op jonge leeftijd een basis gelegd voor een psychische gezondheid, die zelfs invloed uitoefent op de ontwikkeling van de organen. Op latere leeftijd kan men dit gevoel voor samenhang verder verdiepen. Therapieën die hierbij kunnen ondersteunen zijn onder andere de verschillende vormen van psychotherapie en kunstzinnige therapieën.

Mentale niveau

Op het mentale niveau gaat het om autonomie, levensdoelen, zelfcontrole, zelfontwikkeling en zelfacceptatie. Het gaat niet om wat je ‘hebt’, maar om wie je ‘bent’. Op mentaal gebied is het belangrijk dat je een bewustzijn kunt ontwikkelen. Respect en eerbied voor de ander en jezelf zijn op dit niveau op zijn plaats. Krachtige bronnen van gezondheid zijn: het vermogen een situatie te overzien, het vertrouwen dat je het leven al doende aankunt en de kracht om het leven zin te geven. Therapieën die hier werken zijn onder andere biografische gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness.

De antroposofische gezondheidszorg is geïnteresseerd in het individuele verloop van gezondheid en ziekte. De behandeling wordt daarop aangepast. Dit heet individu-georiënteerde zorg.

Hoe werkt het?

Bij individu-georiënteerde zorg worden de kennis van de arts, de bestaande medische richtlijnen en protocollen en de kennis van de unieke aspecten van de patiënt samengebracht. Een patiënt wordt daardoor gezien als een persoon in een context en niet meer als een object met een ziekte. Het draait niet alleen om de lichamelijke ziektesymptomen, maar ook om iemands levensloop en de patronen die daarin te herkennen zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemands voedings- en leefpatroon en aan iemands constitutie. Hoe gaat iemand bijvoorbeeld om met spanning en emoties, met de keuzes waar hij of zij voor staat, hoe kijkt hij of zij aan tegen zichzelf en de ‘buitenwereld’? Dat heeft allemaal invloed op gezondheid, op ziekte en op de vraag wat de juiste behandeling is.

Wat zijn de aandachtsgebieden?

Het zoeken naar de oorzaak van een ziekte of aandoening, het ‘weer in balans brengen’ van de persoon en het verbeteren van diens weerstand, zijn belangrijke aandachtsgebieden van de antroposofische gezondheidszorg. Aansluitend op de individuele diagnose zoekt de arts met de patiënt de juiste therapie, rekening houdend met diens persoonlijke eigenschappen en situatie. De relatie tussen patiënt en arts of therapeut is gelijkwaardig; de arts of therapeut heeft een therapeutisch/coachende rol. Waar mogelijk houdt de patiënt het stuur in eigen hand.

Een voorbeeld

We geven graag een voorbeeld om het te illustreren. Ademhalen is een verbinding leggen tussen jezelf en de omgeving. Door in te ademen neem je wat op, door uit te ademen geef je wat terug. Dat gebeurt automatisch en steeds weer opnieuw. Wat nu als de verhouding tussen jezelf en de omgeving verstoord is? Je kunt bijvoorbeeld heel open staan voor indrukken, veel in je opnemen, maar chronisch moeite hebben met grenzen stellen, met loslaten. Dan kan je lichaam reageren met een verkramping van de luchtwegen. Die verkramping geeft het gevoel dat je geen lucht meer kunt krijgen. Je haalt zoveel lucht naar binnen als maar mogelijk is. Maar het probleem zit in het uitademen, het loslaten. Dat gaat door de kramp uiterst moeizaam, het ritme tussen in- en uitademen is uit evenwicht.

Aan het eind van het jaar sta je weer voor de vraag: welke zorgverzekering kies ik? 1 op de 5 mensen heeft moeite een goede zorgverzekering te kiezen. Er zijn veel polissen, het is ingewikkeld en mensen krijgen te weinig informatie om echt goed te kunnen kiezen.

De Patiëntenfederatie Nederland, waar Antroposana bij aangesloten is, heeft alle informatie over het afsluiten van een zorgverzekering en ook restitutiepolissen op een rij gezet. Klik hier voor het overzicht: https://www.patientenfederatie.nl/over-de-zorg/zorgverzekering

Welke zorgverzekering vergoedt antroposofisch geneeskundige behandelingen en medicijnen? Antroposana noemt geen zorgverzekeraar die antroposofische zorg als beste in de dekking heeft opgenomen omdat elke situatie uniek is. Wij adviseren, om voor je eigen situatie, de verschillende zorgpolissen met antroposofische zorg in de dekking te vergelijken. Je kunt dit doen via https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde

Aanvullende verzekeringen die specifiek euritmietherapie vergoeden vind je hier:  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/euritmietherapie

En voor vergoeding van lidmaatschap patiëntenverenigingen zoals Antroposana (Antroposana is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland): https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen

Word lid

Word lid en ontvang 3x per jaar ons inspirerende ledenmagazine Ita. Ook ontvang je 4x per jaar onze nieuwsbrief met nieuws over antroposofische gezondheidszorg en tips over bijeenkomsten en conferenties. Antroposana strijdt voor behoud van antroposofische gezondheidszorg en daar hebben we je steun bij nodig. Want met jouw steun is deze zorg er voor iedereen!