Schenking, nalaten, cadeau

Schenking

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u een eenmalige schenking doen? Antroposana bezit een ANBI status. Dit maakt dat u uw schenking mag aftrekken bij uw belastingopgave. ANBI staat voor: Stichting met de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen kunnen overgemaakt naar rekening Triodos Bank: NL 54 TRIO 0212 48 23 19 t.n.v. Antroposana o.v.v. gift.

Periodieke schenking

Wanneer u een periodieke schenking doet, biedt dit meer stabiele mogelijkheden om ook in de toekomst antroposofische gezondheidszorg te waarborgen. Een periodieke schenking mag in zijn geheel afgetrokken van uw belasting, in tegenstelling tot een eenmalige schenking waar een fiscale drempel voor bestaat. Via deze link naar de Belastingdienst, vindt u meer informatie. De periodieke schenking heeft aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Voorwaarden

Een periodieke schenking is aftrekbaar wanneer:
• U 5 jaar (of langer) een vast bedrag per jaar doneert;
• De schenking vastgelegd is in een schenkingsovereenkomst. Let wel: Een periodieke schenking hoeft niet vastgelegd te worden in een notariële akte.

Download hier een schenkingsovereenkomst.

U kunt beide exemplaren van deze overeenkomst printen en ondertekend mailen/opsturen naar: info@antroposana.nl. Wij vullen beide exemplaren verder in en sturen u het exemplaar van de schenker retour.

Belangrijke gegevens voor belastingaangifte

Fiscale naam: Antroposana – Landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg. RSIN-nummer: 805147615

Transactienummer: uw transactienummer is uw lidmaatschapsnummer. Wij vullen dit nummer voor u in.

Verplichtingen ANBI

Een Stichting met ANBI-status voldoet aan een aantal verplichtingen. Meer informatie daarover vindt u op www.ANBI.nl.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust via info@antroposana.nl 

Nalaten

Soms komt bij het opstellen van een testament de wens op om ook na het aardeleven van betekenis te kunnen zijn voor de toekomst van de antroposofische zorg. Dat is een bijzondere keuze. Deze kan gepaard gaan met een specifieke overweging of een vaster omlijnd doel. Bijvoorbeeld om een bepaald soort onderzoek te willen steunen.

Notaris

Nalaten gaat altijd via een notaris. Bij een gesprek daarover zijn onderstaande gegevens relevant om mee te nemen:

Antroposana, patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40413643. RSIN-nummer: 805147615.

Nalatenschapsbelasting

Antroposana is een door de overheid erkende stichting met een ANBI-status, waardoor geen erfbelasting geldt voor het nagelaten bedrag. Uw schenking komt dus volledig ten goede aan de doelstellingen van Antroposana of aan de door u specifiek benoemde doelstelling in uw testament. We willen u bij voorbaat hartelijk danken.

Cadeaulidmaatschap

De afgelopen jaren merken we dat de zorg die we zo belangrijk vinden steeds meer onder druk komt te staan en dat het belangrijker wordt dat Antroposana, namens iedereen die er gebruik van maakt, strijdt voor het behoud van deze zorg.

Daar hebben we uw steun bij nodig!

U kunt een jaarlidmaatschap van € 45 (€ 47,50 buiten NL) aan iemand cadeau doen van wie u weet dat deze persoon ons werk belangrijk vindt. Met elk nieuw lid kunnen wij mooie dingen doen.

Met de extra opbrengsten zorgen we voor meer zichtbaarheid en belangenbehartiging bijvoorbeeld door een nog grotere aanwezigheid in de wachtkamers met ons magazine Ita en onze folders.

Doet u mee?

Geef cadeaulidmaatschap

U kunt een nieuw lid opgeven door uw gegevens in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap, ad € 45, dat u cadeau doet, brengen we bij u in rekening.

Word lid

Word lid en ontvang 3x per jaar ons inspirerende ledenmagazine Ita. Ook ontvang je 4x per jaar onze nieuwsbrief met nieuws over antroposofische gezondheidszorg en tips over bijeenkomsten en conferenties. Antroposana strijdt voor behoud van antroposofische gezondheidszorg en daar hebben we je steun bij nodig. Want met jouw steun is deze zorg er voor iedereen!