Disclaimer en privacy

Disclaimer

De inhoud van alle uitingen van Antroposana, landelijke patiëntenvereniging antroposofische gezondheidszorg, zoals website, tijdschrift, brochures, posters, folders, banners e.d.) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. Deze uitingen beogen bij te dragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging Antroposana.

Het bestuur van Antroposana kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele, buiten haar schuld ontstane, onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van de inhoud.

Het bestuur wijst eveneens elke aansprakelijkheid van de hand voor bijdragen van derden, en voor de inhoud of het functioneren van informatiebronnen waarnaar wordt doorverwezen.


PRIVACYSTATEMENT

Antroposana verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke (zoals bedoeld in de AVG).

Wij plaatsen de volgende Cookies

  • cookies voor extra functionaliteit - deze cookies worden geplaatst om extra functionaliteit in te schakelen, zoals Google Maps (+ Streetview), YouTube, ShareThis (delen van pagina's via Social Media) en Twitter-feeds.
  • cookies voor analytische doeleinden / verbeteren toekomstige gebruikerservaring - met behulp van Google Analytics houden wij anonieme gebruikersstatistieken bij. Hierin kunnen wij zien welke pagina's populair zijn en welke pagina's juist dienen te worden verbeterd. Zo kunnen wij de gebruikerservaring op de langere termijn kunnen verbeteren.
  • cookies voor kernfuncties - hieronder valt o.a. de sessie-cookie, die ervoor zorgt dat de beveiliging en contactformulieren goed werken.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

  • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina's die u bekijkt (geanonimiseerd)
  • contactgegevens zoals adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers naam, geslacht, adres, IBAN-nummer

Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken

  • om u van dienst te kunnen zijn bij het aanmelden als lid
  • voor analyse en verbetering van onze website
  • om u op verzoek te kunnen aanmelden voor papieren en digitale post
  • voor het versturen van facturen

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, met uw toestemming en/of vanwege een gerechtvaardigd belang.

Een deel van deze gegevens delen wij met de volgende derde partijen:

Google - volledig geanonimiseerde gegevens voor meten bezoekgedrag en websitestatistieken

Mailchimp - voor het verzenden van de nieuwsbrief

Exact – voor het verwerken in de boekhouding

Poldersoft – voor het voeren van de ledenadministratie

Bewaartermijn

Uw gegevens worden - wanneer deze niet meer worden gebruikt en er geen belang meer bestaat in het bewaren van deze gegevens - in de website voor max. 24 maanden opgeslagen

Beveiliging

Alle persoonsgegevens die door deze website worden verwerkt en opgeslagen zijn zorgvuldig beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen. Voor (geanonimiseerde) gegevens die door Google Analytics verwerkt worden hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten en deze worden exclusief via een versleutelde verbinding (SSL) met Google gedeeld.

U kunt bij vragen hierover contact opnemen met ons.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, door ons te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen wanneer de gegevens niet langer juist zijn of verwerking hiervan niet langer is gerechtvaardigd; dit ter onzer beoordeling. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.