Agenda

 

 • Interdisciplinaire basismodule 2023-2024 do 7 sep 2023

  De interdisciplinaire basismodule is het fundament voor elke discipline in de antroposofische gezondheidszorg. Het is een intensieve kennismaking met antroposofische menskunde.

   

  De basismodule start ieder jaar in september.

  Je kunt de basismodule volgen als een intensieve kennismaking met antroposofische menskunde.
  Maar de basismodule is ook een eerste stap naar een verdere professionele specialisatie als antroposofisch zorgverlener.
  Het certificaat Basismodule AAG is een voorwaarde voor deelname aan de opleiding 'Antroposofische Geneeskunde voor artsen' van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA), maar ook voor verdere scholing bij de Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Psychotherapie (NVAP), de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (Stibaf), de Nederlandse Vereniging van diëtisten werkzaam vanuit de Antroposofie( NVDA) en Plegan opleidingen voor verpleegkundigen en de Beroepsgemeenschap van Psychosociale hulpverleners werkend vanuit de antroposofie (BPHA).

  Een fundament voor elke discipline

  Deze basismodule is een krachtige kennismaking met de antroposofische visie op gezondheidszorg.

  Het doel van deze 20-daagse cursus is om je visie op gezondheid en ziekte te verbreden met antroposofische diagnostiek en behandelmogelijkheden. Dit geeft je direct een rijk palet om in je werk tot creatieve en geïndividualiseerde oplossingen te komen.

  Deze scholing wil bijdragen aan een aandachtige menswaardige zorg gericht op heel de mens.

  Wat kun je verwachten?

  De basismodule biedt je een aantal ontwikkelingsmogelijkheden. Je waarneming wordt verder geschoold en je mogelijkheden tot hulpverlening uitgebreid. Het interdisciplinaire karakter van de module verdiept je menskundig inzicht en versterkt de competenties tot samenwerking.

  Een ander aspect is het ontwikkelen van geschoolde zelfreflectie.

  Vragen als – hoe sta ik in mijn beroep; wat wil ik met mijn talenten; wat verwacht ik voor en van mijzelf? – komen interactief aan de orde. Er wordt ruimte gemaakt voor het vinden van eigen motieven en intenties.

  Na de basismodule is je visie op gezondheid en ziekte  verbreed. Bij het bevorderen van gezondheid heb je nu handvatten om rekening te houden met ontwikkelingsaspecten van jezelf en je cliënten. Dat geeft je werk meer zingeving en diepgang.

  Welke didactische vormen worden gehanteerd?

  Didactische vormen die ingezet worden zijn: waarnemingsoefeningen, interactieve colleges menskunde, kunstzinnige activiteiten, biografisch werk, casuïstiekbesprekingen, zelfstudie, werkgroepen en intervisie. Deze verschillende werkvormen maken de cursus interessant en levendig. Je eigen ervaringen vormen de basis voor het leren en ontwikkelen van nieuwe inzichten en vaardigheden. De colleges worden gegeven door bevlogen docenten met een ruime ervaring in de gezondheidszorg

  Modulecoördinatie

  Hannie Bakker (fysiotherapeut, biografisch coach) en Guus van der Bie (arts)

  Meer informatie, klik hier

  Antropia
  Hoofdstraat 8
  3972 LA Driebergen

  info@hetnieuwegoud.nl
  http://www.hetnieuwegoud.nl
 • Goetheanum World Conference 2023 wo 27 sep 2023

  Reshaping a World Movement ‒ The Program
  During Michaelmas we will be working at the Goetheanum on the next steps for the future of the anthroposophical movement in a time of extreme global challenges.

  How can the work with anthroposophy contribute to the emergence of a world culture? Or will we rather form a subculture and remain in a niche? How do we avoid ossification and closing ourselves off from the world? Where do we fall into superficiality and lose inner substance? How do we create a momentum together in shaping the anthroposophical world movement and take the first steps together?

  The Goetheanum World Conference is a transdisciplinary working conference at which the common challenges and questions of our time will be worked through, and artistic interventions, impulses for the future and encounters will be given space. A central question is: How will the cooperation and the further development on the substantive, social and financial level in the organizations be shaped?

  We invite you as leaders and co-creators inspired by Anthroposophy: 

  We look forward to hearing different perspectives and questions from your Anthroposophical work and are interested in your ideas and viewpoints on how the movement can progress, given the challenges and needs of our time.

  The Goetheanum World Conference is an event that follows on from the 2016 World Conference and brings together people, institutions and organizations working from Anthroposophy. The Goetheanum - School of Spiritual Science, the General Anthroposophical Society, the World Goetheanum Association and other partners are hosting this event. 

  Goetheanum
  Rüttiweg 45
  4143 Dornach, Zwitserland

  https://goetheanum.world/en#dm
 • De Michaëldagen vr 29 sep 2023

  De Michaeldagen zijn een jaarlijks terugkerende viering die vanuit de Antroposofische vereniging en de Jeugdsectie wordt georganiseerd. Michaël staat kracht en moed, evenwichtig handelen in de wereld, en de draken die aanwezig zijn bedwingen. Het is een viering die ook het einde van de zomer inluidt en voorbereidt op de donkere dagen die gaan komen.

  Tijdens de Michaëldagen 2023 streven we ernaar om in verbinding, met jezelf en de ander, samen te komen en ruimte te scheppen. Om samen in de leer te gaan om als Michaëlstrijder aan een meer menswaardiger samenleving te werken.

  Dit jaar liggen accenten op communicatie, begripsvorming en samenwerking. Dat doen we in werkgroepen fenomenologie, dynamische oordeelsvorming en socratische gespreksvoering. Daarnaast kan er zoals elk jaar met ijzer en vuur gewerkt worden.

  Kijk voor het programma en meer informatie op de website

  't Leeuweriksveld
  Zandzoom 72
  7814 VJ Emmen

  https://www.leeuweriksveld.nl/
 • Herfstsymposium 2023 za 30 sep 2023, 09:15 - 18:30 uur

  Stichting Herfstcongres organiseert:
  HERFSTSYMPOSIUM 2023

  Van voor de geboorte tot na de dood: de ontwikkelingsweg van het Ik
  Medische, therapeutische en pedagogische gezichtspunten op antroposofische grondslag
  Op zaterdag 30 september 2023, ter plekke OF online (als Webinar)

  Antroposana mag haar leden een korting geven van 10,- euro voor het Herfstsymposium 2023. Hou voor de actiecode de nieuwsbrief en de Ita van september 2023 in de gaten.

  Sprekers: Xandor Koesen York, Kapinga Mwamba, Jacques Meulman, Jeannette van der Schuit, Toke Bezuijen, Jaap van de Weg, Jelle van der Schuit

  Herfstsymposium 2023: de ontwikkelingsweg van het Ik

  Het Ik is voor de mens een dagelijkse realiteit, maar vormt voor de huidige materialistische wetenschap eigenlijk een duister raadsel. De antroposofie ziet in het Ik een eeuwige individualiteit vanuit het perspectief van reïncarnatie. Dit symposium belicht verschillende gezichtspunten. Wat maakt het Ik mee in de geestelijke wereld voorafgaande aan de geboorte en na de dood?
  De twee poorten van het leven – geboorte en dood – gaan vergezeld van een sfeer van heiligheid en geheimzinnigheid. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de problematiek van abortus en euthanasie. Zijn er wetmatigheden te onderkennen ten aanzien van de levensloop? Ook het belang van het Ik ten aanzien van ziekte en gezondheid is een thema. En wat houdt het tijdperk
  van de bewustzijnsziel eigenlijk in? En dit allemaal vanuit de vraag naar de ontwikkelingsweg van het Ik. Vanuit een hoog gekozen standpunt proberen we zo de blik te verscherpen voor de bijzondere missie van de mens op weg naar vrijheid en zelfstandigheid, een missie in de geest van Michaël, de aartsengel die traditioneel op 29 september wordt herdacht.

  Doelgroep
  Artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen & overige geïnteresseerden. Ook studenten zijn van harte welkom: zij betalen een gereduceerd tarief.

  Werkwijze
  Ter plekke kunnen maximaal 200 deelnemers worden gefaciliteerd. Zij krijgen een biologische lunch aangeboden. Daarnaast kan het symposium ook online als Webinar (ook evt. achteraf) worden gevolgd.

  Programma en sprekers
  De volgende sprekers zullen achtereenvolgens aantreden: Xandor Koesen York (spreektherapeut) over het leven na de dood en voorafgaande aan de geboorte inclusief de betekenis ervan voor het leven op aarde; Kapinga Mwamba (verloskundige) over de bijzondere sfeer van het geboorteproces; Jacques Meulman (psycholoog) over de wetmatigheden van de levensloop;
  Jeannette van der Schuit (huisarts) over het belang van het Ik en van de Ikorganisatie voor ziekte en gezondheid; Toke Bezuijen (verpleegkundige) over de bijzondere aspecten van het stervensproces; Jaap van de Weg (arts) over de problematiek van abortus en euthanasie; Jelle van der Schuit (muziektherapeut) over de betekenis van de bewustzijnsziel voor de huidige tijd.

  Verder bevat het programma ook een aantal kunstzinnige onderdelen:
  - Xandor Koesen York spreekt met het publiek een Michaëlspreuk
  - Jelle van der Schuit zingt met de zaal een Michaëlspreuk
  - Inga York Koesen vertelt twee sprookjes in de sfeer van geboorte en
  dood

  Na een bijdrage van een spreker zal telkens ruimte worden geboden aan vragen en opmerkingen vanuit het publiek: zowel vanuit de zaal, als ook vanuit het land.


  Verdere details zijn te vinden op onze website: www.herfstcongres.nl 


  Vriend van het Herfstcongres
  Het in 2015 gestarte initiatief Vriend van het Herfstcongres wordt nog
  steeds voortgezet! Voor minimaal € 30 kan men Vriend worden van het
  Herfstcongres. Als tegenprestatie wordt aan onze vrienden het na afloop samengestelde
  symposiumboekje gratis toegestuurd.

  Informatie
  Bij Jelle van der Schuit, tel: 06-21412688, e-mail: info@herfstcongres.nl
  OF raadpleeg onze website: www.herfstcongres.nl

  Kosten & Aanmelding
  Ø De kosten ter plekke bedragen € 100 (incl. koffie, thee & lunch). Studenten betalen € 50. U kunt inschrijven voor het symposiumboekje (in NL: € 12; daarbuiten: € 15); dit boekje met alle voordrachten verschijnt begin 2024.
  Ø De kosten als Webinar zijn € 30. De Webinar kan ook achteraf worden
  afgespeeld via de te verstrekken link. Aanmelden verloopt via onze website www.herfstcongres.nl. De aanmelding
  is pas definitief na overmaking van de kosten (tijdens de aanmeldingsprocedure online OF zelf op rekening: NL49 INGB 0001 6080 77 t.n.v. Herfstcongres, te Zoetermeer. Uiterste betaaldatum: 25 september 2023. 
  Toekenning van plaatsen (max. 200) verloopt in volgorde van betaling. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

  Bereikbaarheid
  Cultureel centrum Op Hodenpijl is rustiek en landelijk gelegen. Je kunt er makkelijk en bovendien gratis parkeren.
  Bus 33 (rijdt tussen station Delft Centraal en Naaldwijk, via Maassluis) en stopt voor de deur (halte Hodenpijl). Lijn 33 rijdt dagelijks om 10 over half en 10 over heel richting Maasland. Naar Delft CS gaat bus 33 om 10 over het heel. Kijk op www.veolia.nl voor de exacte tijden.


  PROGRAMMAOVERZICHT van zaterdag 30 september 2023
  09:15 – 10:00 Inloop met koffie & thee
  10:00 – 10:05 Welkomstwoord door Jelle van der Schuit
  10:05 – 10:20 Kunstzinnige opmaat door Xandor Koesen-York: er wordt een
  Michaëlspreuk gesproken met het publiek
  10:20 – 11:10 Voordracht door Xandor Koesen-York: Door de poort van
  de dood heen naar de poort van de geboorte. Hoe ontstaan
  karmische impulsen voor onze individuele ontwikkeling?
  11:10 – 11:20 Gesprek met de zaal o.l.v. Jelle van der Schuit
  11:20 11:35 Sprookje door Inga York-Koesen in de sfeer van de geboorte
  11:35 – 11:55 Voordracht door Kapinga Mwamba: Warmte, tijd en vertrouwen
  als basis voor een waardige geboorte.
  11:55 – 12:05 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York
  12:05 – 12:25 Koffie & Thee
  12:25 – 13:10 Voordracht door Jacques Meulman:
  Heb je wel gehoord van de zevensprong?
  13:10 – 13:20 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York.
  13:20 – 14:20 Lunch
  14:20 – 14:35 Kunstzinnige opmaat met zang door Jelle van der Schuit:
  Michaëls Schwert.
  14:35 – 15:05 Voordracht door Jeannette van der Schuit: Het belang van
  het Ik en de Ik-organisatie voor ziekte en gezondheid.
  15:05 – 15:15 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York
  15:15 15:30 Sprookje door Inga York-Koesen in de sfeer van het sterven.
  15:30 – 15:50 Voordracht door Toke Bezuijen:
  Vertrouwen in een natuurlijk sterven.
  15:50 – 16:00 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York
  16:00 – 16:20 Koffie & Thee
  16:20 – 16:50 Voordracht door Jaap van de Weg:
  Over de vraag naar het leven na de dood en voor de geboorte
  in samenhang met de consequenties voor het denken
  over euthanasie en abortus.
  16:50 17:00 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York
  17:00 – 17:20 Voordracht door Jelle van der Schuit:
  Het wekken van de geestelijke kern van het Ik als centrale
  opgave van de bewustzijnsziel.
  17:20 – 17:30 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York
  17:30 – 17:40 Afronding
  17:40 – 18:30 Hapje en drankje

  Cultureel centrum Op Hodenpijl
  Rijksstraatweg 20/22
  2636 AX Schipluiden

 

Algemene voorwaarden bij aanmelden voor een activiteit

 • Afmelden is niet kostenloos. Er wordt altijd 25% administratiekosten gerekend. Bij afmelden korter dan een week van te voren is geen restitutie meer mogelijk.

Voorwaarden voor plaatsing

 • Plaatsing in deze agenda kan :

  • als er een mogelijkheid is dat leden van Antroposana korting krijgen
   en/of de activiteit gerelateerd is aan antroposofische gezondheidszorg

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen.
 • Antroposana beoordeelt de activiteiten/evenementen die zijn aangemeld en behoudt het recht om  activiteiten niet op de kalender te plaatsen.