Agenda

 • Seminar over "Water en Leven" ma 15 okt 2018, 13:30 - 18:30 uur

  Een bijzondere bijeenkomst over recente ontwikkelingen rond het thema Water en Leven. In de afgelopen 15 jaar publiceerde de stichting "Water Drager van Leven" verschillende opmerkelijke visies op het belang en de rol van het levenselement WATER. Nu lijkt het moment gekomen om aandacht te besteden aan fundamentele doorbraken, waaraan sinds de 1980-er jaren door onderzoekers over de hele wereld is gewerkt.

  Een van hen, Prof. Marc Henry, hoogleraar aan de Universiteit van Straatsburg, specialisatie Quantum physics and bio-physics-chemistry of water, verzorgt een keynotepresentatie. 

   

  Henry werpt een nieuw licht op de relatie tussen water en leven, die tegelijk vanzelfsprekend èn tot nu toe moeilijk te doorgronden is. Hij verklaart de unieke, voor leven onmisbare eigenschappen van water uit quantumtheoretische inzichten. Die komen er op neer dat het water in iedere levende cel in een bijzondere, 4e aggregatietoestand verkeert met fysische kenmerken die sterk afwijken van die van het bekende drietal ijs, (vrij) water en damp.  In deze toestand hebben de watermoleculen onderling geen vaste binding zoals in ijs en ook geen vrije, ongecoördineerde beweging zoals in (vrij) water, maar vormen zij coherente eenheden (domeinen) waarin de waterstofkernen van de moleculen eenzelfde oriëntatie en synchrone oscillerende beweging vertonen. Henry vergelijkt dit met de positionering van ieder individu in een zwerm vogels of vissen. Hij maakt aannemelijk dat de “geheugen”capaciteit van de coherente domeinen groot genoeg is om alle voor het functioneren benodigde informatie van een levend organisme in het lichaam op te slaan. Tevens kan volgens hem vanuit de quantumtheorie de werking van homeopathische preparaten worden begrepen.

  Verdere sprekers:

  Paul Doesburg, onderzoeker-eigenaar van het Crystallab in Ottersum (L), test via de kristallisatie van koperchloridepreparaten de kwaliteit en de levenskracht van voedingsmiddelen. Hij zal spreken over het onderzoek dat hij met deze methode heeft gedaan naar de invloed van straling van mobiele telefoons op water.

  Ir Christine Sutter, reeds vele jaren een van de dragende krachten van het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D), zal de brug proberen te slaan tussen haar onderzoek naar vormkrachten en water en de benadering van Henry.

  Hoofdkantoor Waternet
  Korte Ouderkerkerdijk 7
  1096 AC AMSTERDAM

  http://www.stichtingwater.nl
  Hoofdkantoor Waternet