Lezen - Kalm vorsen

Door Redactie - In: Lezen - 19 januari 2024

Gezondheid, ziekte en antroposofie, Huib de Ruiter, Nearchus

Huib de Ruiter schreef tijdens zijn huisartsenbestaan regelmatig over ziektebeelden, antroposofische geneesmiddelen en werkzame stoffen. Deze ‘stukjes’ verschenen in het kwartaalblad Binnen-Buiten van gezondheidscentrum Lemniscaat in Leiden en soms ook op de website van de praktijk. Zo kan een boek ontstaan: gewoon door telkens weer een stukje te schrijven. 

Lezen - Kalm vorsen

Zijn patiënten zagen het en verrasten hem met een bundeling van zijn artikelen toen hij vorige herfst met pensioen ging. Inmiddels is Gezondheid, ziekte en antroposofie uitgegeven bij Nearchus. Hoe fijn, een naslagwerk van eigen bodem over de werkzaamheid van planten, mineralen en metalen, bezien vanuit de antroposofische geneeskunde. Het boek bevat ook lemma’s over meerdere organen, ziektes en aandoeningen en de keuzes waar je soms voor kunt komen te staan. Via deze verhalen kun je afstemmen op iemand die ziek is en je wilt weten wat er nu eigenlijk gebeurt. Het is ook een boek waarin je kunt lezen zonder acute aanleiding. Huib de Ruiter is een kalm vorser en schrijft met nuchtere pen over diepere menskundige inzichten. Zijn toon is aftastend en neutraal – zoals een huisarts betaamt – maar wel eentje die erop rekent dat zijn patiënten, en dus ook zijn lezers, zélf blijven nadenken en hun vragen durven stellen. Daarover schrijft hij: “Door het denken geeft de mens alles een plek in de wereld. Ook zichzelf leert de mens kennen: hij is een zelfbewust wezen. Zodoende kan hij niet alleen de wereld veranderen, maar ook zichzelf.” Laten we die zinnen maar eens een tijdje bij ons dragen.

Manon Berendse