Nalaten

Nalaten

Soms komt bij het opstellen van een testament de wens op om ook na het aardeleven van betekenis te kunnen zijn voor de toekomst van de antroposofische zorg. Dat is een bijzondere keuze. Deze kan gepaard gaan met een specifieke overweging of een vaster omlijnd doel. Bijvoorbeeld om een bepaald soort onderzoek te willen steunen.

Notaris

Nalaten gaat altijd via een notaris. Bij een gesprek daarover zijn onderstaande gegevens relevant om mee te nemen:

Antroposana, patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg.

Bezoekadres: Boslaan 15, 3701 CH Zeist.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40413643.

RSIN-nummer: 805147615.

Nalatenschap belasting

Antroposana is een door de overheid erkende stichting met een ANBI-status, waardoor geen erfbelasting geldt voor het nagelaten bedrag. Uw schenking komt dus volledig ten goede aan de doelstellingen van Antroposana of aan de door u specifiek benoemde doelstelling in uw testament. We willen u bij voorbaat hartelijk danken.