Nuttige links

Europese patiëntenverenigingen
European Federation of Patient's Assosiations for Anthroposophic Medicine
www.efpam.eu  of kijk hier voor de lijst van patientengroepen

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders
www.nvaz.nl

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen
www.nvaa.nl

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden
Lector: Erik Baars
http://www.hsleiden.nl/lectoraten/antroposofische-gezondheidszorg

Academie Antroposofische Gezondheidszorg
https://www.academieag.nl/

Centrum Sociale Gezondheidszorg
Met diverse brochures over ziektebeelden vanuit antroposofisch perspectief, Gezichtspunten
www.gezichtspunten.nl

Rapport over de waarde van de natuurlijke kraamzorg.
https://www.hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg/nieuws/zomer-2022/natuurlijke-kraamzorg