Kerntaken

1. Belangenbehartiging

Antroposana maakt zich sterk voor het recht op vrije keuze van behandeling door o.a.:

 • Contacten met overheid en anderen over het nieuwe zorgstelsel (in samenwerking met andere patiëntenverenigingen)
 • Contact met zorgverzekeraars over de vergoeding van medicijnen en therapieën
 • Het deelnemen aan juridische procedures ten behoeve van de positie van de antroposofische gezondheidszorg (zoals o.a. de beschikbaarheid van antroposofische geneesmiddelen)
 • Het bevorderen van nieuwe onderzoeksmethoden om de werkzaamheid van de antroposofische geneeskunde zichtbaar te maken.
 • Internationale samenwerking, want de regelgeving wordt steeds meer op Europees niveau bepaald.

2. Informatievoorziening en dienstverlening

Om bewustwording te bevorderen over gezondheid en gezondheidszorg vanuit de inzichten van de antroposofische geneeskunst. Dat zal Antroposana doen door:

 • Het tijdschrift Antroposana drie maal per jaar uit te geven; leden ontvangen het tijdschrift gratis
 • Uitgave en verspreiding van folders
 • De website www.antroposana.nl
 • Het organiseren van lezingen, cursussen etc.
 • Dienstverlening bij vragen per telefoon of e-mail

3. Lotgenotencontact

 • Onderzoeken en inventariseren van de behoefte aan lotgenotencontact
 • Het organiseren en/of stimuleren van lotgenotencontact
 • Het bieden van ondersteuning bij het opzetten van zelfhulpgroepen

4. Onderzoek en kwaliteitstoetsing

 • Onderzoek en kwaliteitstoetsing bevorderen vanuit patiëntenbelang; wij werken samen met het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden