Rudolf Steiner

Door Redactie - In: Lezen - 10 juli 2020

Rudolf Steiner | Hans Stolp


Er werden al heel wat boeken geschreven over het bijzondere leven en werk van Rudolf Steiner. Zeker drie daarvan las ik ooit zeer geboeid, maar nog niet eerder nam een biograaf mij tijdens het lezen gevoelsmatig zo sterk mee als Hans Stolp. Hij liet me het respect dat ook ik heb voor Steiner diep voelen. 

Rudolf Steiner

Hij legt uit dat Steiners opdracht was (en is) ons anders, levendiger en betekenisvoller te leren denken over de dingen in ons leven en in de wereld. Pas dan kunnen we er anders mee omgaan. Neem de klimaatverandering; pas als we de aarde leren zien als een levend wezen, als ‘een moeder in de overgang’ die last heeft van temperatuurschommelingen, kunnen we begrijpen dat dit grote hedendaagse probleem veel meer behelst dan alleen een CO2-overschot dat we moeten zien te reduceren. Het boek bestaat uit twee delen. In deel 1 laat Stolp de grote betekenis zien die Steiner als cultuurvernieuwer heeft gehad en heeft op vele levensgebieden (geneeskunde, landbouw, religie, onderwijs). Veel ruimte krijgt Steiners Christologie (het esoterisch christendom, een specialisme van Stolp). Deel 2 is een ontroerende levensbeschrijving, waarin Stolp zich vanuit diep menselijk inzicht tot het uiterste inleeft in de persoon Rudolf Steiner. Dit boek is een absolute aanrader als je de drijfveren en het werk van Steiner beter wilt begrijpen en doorvoelen én voor alle mensen die zich vragen stellen over de ontwikkelingen in de wereld, de zin van het leven, de dood en de liefde. Een boek voor iedereen. | Petra Essink


Ankh Hermes | € 16,50 (E-book € 9,99)