Gezond opgroeien in de digitale mediawereld

Door Redactie - In: Lezen - 10 juli 2020

Gezond opgroeien in de digitale mediawereld | Klaus Scheler (red.)


Een gids die je als ouders en opvoeders laat focussen op hoe je je kinderen wilt voorbereiden op onze digitaal verknoopte samenleving. Hoe kun je kinderen beschermen tegen gsm-straling? Wat is gezond beeldschermgebruik? Bestaat er zoiets als mediawijs worden? De Nederlandse vertaling van dit Duitse boek verscheen tijdens de lockdown waarin beeldschermen ruim baan kregen in onderwijs en opvoeding. Dat overkwam ons, maar drukt ons met de neus op de vraag hoe we kinderen zo gezond en sterk mogelijk kunnen grootbrengen in tijden van digitalisering. 

Gezond opgroeien in de digitale mediawereld

Bij deze prangende vraag begint dit boek. Media-opvoeding serieus nemen bekrachtigt ouders, opvoeders en leerkrachten in het maken van bewuste keuzes die je vervolgens onderling zou kunnen toetsen en afstemmen. Prettig: deze gids paart media-opvoeding aan de verschillende ontwikkelingsfasen van opgroeiende kinderen en jongeren. Een peuter die zich de wereld vooral analoog eigen maakt, vraagt om een andere begeleiding dan een puber die continu oefent met het gaan dragen van meer verantwoordelijkheid. Hoe logisch dit ook klinkt, zo gedifferentieerd gaan we nog lang niet om met media-opvoeding. Maar als vooraanstaande ontwerpers van informatietechnologie pleiten voor het ontwikkelen van eigenschappen als creativiteit, sociale vaardigheden en ondernemend denken en zij hun eigen kinderen bewust beeldschermvrij opvoeden, zegt dat veel. Al die eigenschappen ontwikkelen we immers in beginsel in de analoge wereld. Daar begint het competent worden voor een digitale toekomst: thuis en op school. Nuchter en informatief boek dat je loodst door de leeftijdsfasen van 0-3, 4-6, 6-9 en 10-16 jaar. | Manon Berendse


ISBN 9789492462510, paperback, 148 blz. Uitgeverij Pentagon 2020 | € 20,-