< Naar het nieuwsoverzicht

Tevredenheid van Europese gebruikers over homeopathische geneesmiddelen

Woensdag 25 oktober - Er is recent een nieuwe publicatie uitgekomen van ECHAMP, de Europese Coalitie voor Homeopathische en Antroposofische Geneesmiddelen, waarin een update is gegeven over de tevredenheid onder Europeanen over homeopathische geneesmiddelen. In dit artikel zijn zowel wetenschappelijke publicaties als ook marktonderzoek meegenomen, allen niet ouder dan 10 jaar en de meeste zijn van veel recentere datum.
Miljoenen Europese burgers kiezen voor en hebben vertrouwen in het gebruik van homeopathische geneesmiddelen voor hun gezondheidszorg. In landen waar homeopathie goed bekend is, is het gebruik wijdverspreid - 79% van de Fransen, 60% van de Duitsers, 57% van de Italianen, 47% van de Spanjaarden en 42% van de Oostenrijkers hebben homeopathische geneesmiddelen gebruikt. Gebruikers voelen zich aangetrokken tot homeopathie vanwege de werkzaamheid, de veiligheid (geen bijwerkingen) en de natuurlijke eigenschappen.

Patiënten melden een grote tevredenheid over de homeopathische en antroposofische behandelingen en het vertrouwen in homeopathie bij de gebruikers is groot - 96% van de homeopathiepatiënten in Bulgarije is tevreden of zeer tevreden met hun behandeling, 90% van de Duitse gebruikers vindt de homeopathische geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk doeltreffend, 84% van de Spaanse en 81% van de Italiaanse gebruikers verklaart tevreden te zijn met de behandeling en 74% van de Franse en 72% van de Oostenrijkse gebruikers vindt de homeopathische geneesmiddelen doeltreffend.

Mond-tot-mondreclame van vrienden of familie is nog steeds de belangrijkste reden waarom mensen homeopathie proberen, hoewel aanbevelingen van artsen en apothekers ook belangrijk zijn. Een consistente boodschap van patiënten in heel Europa is dat ze bij hun gezondheidsprofessionals terecht willen voor informatie over homeopathie en dat ze willen dat hun artsen deze producten vaker voorschrijven, naast conventionele geneesmiddelen. Een aanzienlijk deel van de artsen en apothekers in de onderzochte landen beveelt deze producten aan, maar de gezondheidswerkers zijn zich minder bewust van homeopathie dan de bevolking in het algemeen en de gezondheidswerkers onderschatten vaak het gebruik van deze behandelingen door hun patiënten.

De overgrote meerderheid van de Europeanen in de onderzochte landen gelooft dat conventionele en complementaire geneeskunde samen kunnen worden gebruikt en de meerderheid is voorstander van verzekeringsfondsen die de kosten van homeopathische geneesmiddelen vergoeden.

De gezondheidsvaardigheden zijn sinds de Covidpandemie sterk toegenomen en patiënten nemen een actieve rol in hun eigen zorg en onderzoeken gezondheid in al haar vormen. Patiënten willen deelnemen aan het besluitvormingsproces en weloverwogen beslissingen nemen. Er is een toegenomen belangstelling voor complementaire en alternatieve geneeskunde, vooral bij vrouwen en jongeren.

Het doel van ECHAMP is om haar leden, producenten van homeopatische en antroposofische geneesmiddelen, in staat te stellen te voldoen aan de vraag van gebruikers en voorschrijvers in de hele EU naar deze geneesmiddelen. ECHAMP pleit voor een passend en evenwichtig regelgevend kader in de EU, dat de kwaliteit en veiligheid van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen weerspiegelt en waarborgt. Daarnaast probeert men bij te dragen aan de zichtbaarheid van de producenten ervan, als geloofwaardige en betrouwbare spelers in de gezondheidszorg.

Dit is een samenvatting van een wetenschappelijk artikel: https://echamp.eu/echamp-resources/echamp-brochures/2023-hamps-who-uses-and-why-final.pdf