< Naar het nieuwsoverzicht

Bijdrage uit het Eindhovense, de Lichtstad… Nieuwsbrief Antroposana januari 2024

Vrijdag 26 januari - In Eindhoven valt te beleven, dat vanaf 1891 het kunstlicht een belangrijke rol is gaan spelen in de Maatschappij, wereldwijd.

In onze laatste bestuursvergadering (van de plaatselijke afdeling) waren er een aantal lichtpunten en dat in deze donkere tijden.

Antroposana werd in het vorige decennium gekenmerkt door een sterke afdelingsstructuur, die enerzijds op lokaal niveau Antroposana zicht- en beleefbaar maakten. De noodzaak van een sterker patiëntenvereniging is in de loop der jaren alleen maar toegenomen vanuit het beginsel, dat de het aanbod van de antroposofische gezondheidszorg aan het verschralen is, zoals dat ook in andere werkvelden het geval is. Als afnemers van de diensten en producten zouden we ons in bredere zin gezien, op basis van de inzichten vanuit de Sociale Driegelding, als essentiële partners van de aanbieders moeten organiseren. Daarin zou dan de broederschap een belangrijke rol kunnen spelen op alle moderne thema’s in de maatschappij.

In 2024 wordt stil gestaan, dat de Biologisch Dynamische landbouw (dat is echt iets anders als biologisch) viert, dat daar 100 geleden de bodem rijp voor werd gemaakt. Een feit, waar we vanuit de gezondheidsvisie een belangrijke pijler in ontmoeten. Helaas bestaat er nog geen consumentenvereniging BD die dat als belanghebbende partij ondersteunt. Daarbij komt ook het punt van het Licht aan de orde, maar dan van onze natuurlijk bron: Zonlicht. Wat er tegenwoordig in voedselfabrieken verbouwd wordt heeft dus geen zonlicht gezien en dat houdt dus in, dat er zich geen levenskrachten in hebben kunnen ontwikkelen met alle gevolgen voor onze gezondheid. Afgelopen jaar hebben we anticiperend op dat feit met Rene Groenen, BD-zaadveredelaar (Realiseert u zich, dat het zaad, waarmee het grootste gedeelte van ons voedselpakket wordt verbouwd afkomstig is van chemische concerns!!!??) een voordracht voor ons gehouden met als thema Houden van de Aarde. Terugkijkend was dat in de Lichtstad een echt lichtpuntje.

Het laatste nummer van ITA met als thema Sterven, wat kwalitatief ook als lichtpunt gezien kan worden, was voor ons aanleiding om Johanna Priester  uit te nodigen, die een prachtige bijdrage in dat nummer had geschreven en haar  te vragen om een voordracht te houden met als titel Sterven is een werkwoord. We anticipeerden op ca 60/70 bezoekers, meer we moesten snel 30 stoelen bijplaatsen om de 100 mensen die we deze avond bereikten een zitplaats te verschaffen. Zowel inhoudelijk als kwantitatief was dit een eclatant succes. Een avond met een lichtende ster in het Eindhovense.

In tegenstellig tot de algemene trend, dat het in onze tijd niet eenvoudig is om bestuursleden te vinden, prijzen wij ons gelukkig, dat we Liliane Driessen van Pallium Eindhoven als versterking van ons bestuur hebben verwelkomt met het licht van de kaars en dat Ineke van der Looy  (Van Doeat) zich kwam oriënteren op deelname aan ons bestuur. Dat betekent een geweldige verlichting.

We hebben in onze vergadering ook besloten om naast het laten oplichten van de betekenis van de BD ook aandacht te gaan geven aan het project: Staan voor Leven en Dood van de Antroposofische Vereniging in het zonnetje te zetten. Daarvoor hebben we één van de initiatiefnemers Jaap van de Weg gevraagd dit project in Eindhoven met zijn enthousiasme aan te vuren. Onder voorbehoud hebben we daarvoor de bijzondere datum van 29 februari in beeld.

Wij wensen het nieuwe Bestuur van Antroposana veel zongerijpte ideeën voor de toekomst van Antroposana.

Met een lichtgroet uit Eindhoven, namens het bestuur van de afdeling Eindhoven