< Naar het nieuwsoverzicht

Op zoek naar een goede zorgverzekering? Kijk hier

Vrijdag 1 december - De verdere terugloop in het aantal restitutiepolissen waar je uit kan kiezen, is aanleiding voor mensen om bij ons hun zorg te uiten. Een restitutiepolis biedt verzekerden een volledige vergoeding van zorgkosten, of de betrokken zorgaanbieder nu wel of niet een contract met de verzekeraar heeft.

De restitutiepolissen die resteren zijn vooralsnog a.s.r.  Eigen Keuze, Aevitae  Basisverzekering Restitutie, en Menzis Menzis Basis Vrij. De trend van het afnemen van het aantal restitutiepolissen is al een aantal jaren geleden ingezet. De oorzaak daarvoor is volgens minister Helder van Volksgezondheid, dat bij de restitutiepolissen zeer hoge kosten gedeclareerd worden, met name in de wijkverpleging en de ggz. Zorgverzekeraars hebben dan de keuze om ofwel de premie sterk te verhogen, ofwel de vergoeding voor deze zorg om te zetten naar natura. Zorgverzekeraars geven aan dat zij een forse premiestijging niet eerlijk vinden voor de verzekerden op deze polissen die deze hoge kosten niet declareren; daarom kiezen zij voor omzetten naar natura.

De Patiëntenfederatie Nederland, waar Antroposana bij aangesloten is, heeft alle informatie over het afsluiten van een zorgverzekering en ook restitutiepolissen op een rij gezet. Klik hier voor het overzicht: https://www.patientenfederatie.nl/over-de-zorg/zorgverzekering

Welke zorgverzekering vergoedt antroposofisch geneeskundige behandelingen en medicijnen? Antroposana noemt geen zorgverzekeraar die antroposofische zorg als beste in de dekking heeft opgenomen omdat elke situatie uniek is. Wij adviseren, om voor je eigen situatie, de verschillende zorgpolissen met antroposofische zorg in de dekking te vergelijken. Je kunt dit doen via https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde

Aanvullende verzekeringen die specifiek euritmietherapie vergoeden vind je hier:  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/euritmietherapie

En voor vergoeding van lidmaatschap patiëntenverenigingen zoals Antroposana (Antroposana is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland): https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen