< Naar het nieuwsoverzicht

Ledenactie voor het Herfstsymposium 2023

Donderdag 14 september - Antroposana mag haar leden een korting geven van 10,- euro voor het Herfstsymposium 2023. Hou voor de actiecode de nieuwsbrief en de Ita van september 2023 in de gaten.

Herfstsymposium 2023:
Van voor de geboorte tot na de dood: de ontwikkelingsweg van het Ik
Medische, therapeutische en pedagogische gezichtspunten op antroposofische grondslag
Op zaterdag 30 september 2023, ter plekke OF online (als Webinar)

Sprekers: Xandor Koesen York, Kapinga Mwamba, Jacques Meulman, Jeannette van der Schuit, Toke Bezuijen, Jaap van de Weg, Jelle van der Schuit

Herfstsymposium 2023: de ontwikkelingsweg van het Ik

Het Ik is voor de mens een dagelijkse realiteit, maar vormt voor de huidige materialistische wetenschap eigenlijk een duister raadsel. De antroposofie ziet in het Ik een eeuwige individualiteit vanuit het perspectief van reïncarnatie. Dit symposium belicht verschillende gezichtspunten. Wat maakt het Ik mee in de geestelijke wereld voorafgaande aan de geboorte en na de dood?
De twee poorten van het leven – geboorte en dood – gaan vergezeld van een sfeer van heiligheid en geheimzinnigheid. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de problematiek van abortus en euthanasie. Zijn er wetmatigheden te onderkennen ten aanzien van de levensloop? Ook het belang van het Ik ten aanzien van ziekte en gezondheid is een thema. En wat houdt het tijdperk
van de bewustzijnsziel eigenlijk in? En dit allemaal vanuit de vraag naar de ontwikkelingsweg van het Ik. Vanuit een hoog gekozen standpunt proberen we zo de blik te verscherpen voor de bijzondere missie van de mens op weg naar vrijheid en zelfstandigheid, een missie in de geest van Michaël, de aartsengel die traditioneel op 29 september wordt herdacht.

Doelgroep
Artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen & overige geïnteresseerden. Ook studenten zijn van harte welkom: zij betalen een gereduceerd tarief.

Werkwijze
Ter plekke kunnen maximaal 200 deelnemers worden gefaciliteerd. Zij krijgen een biologische lunch aangeboden. Daarnaast kan het symposium ook online als Webinar (ook evt. achteraf) worden gevolgd.

Programma en sprekers
De volgende sprekers zullen achtereenvolgens aantreden: Xandor Koesen York (spreektherapeut) over het leven na de dood en voorafgaande aan de geboorte inclusief de betekenis ervan voor het leven op aarde; Kapinga Mwamba (verloskundige) over de bijzondere sfeer van het geboorteproces; Jacques Meulman (psycholoog) over de wetmatigheden van de levensloop;
Jeannette van der Schuit (huisarts) over het belang van het Ik en van de Ikorganisatie voor ziekte en gezondheid; Toke Bezuijen (verpleegkundige) over de bijzondere aspecten van het stervensproces; Jaap van de Weg (arts) over de problematiek van abortus en euthanasie; Jelle van der Schuit (muziektherapeut) over de betekenis van de bewustzijnsziel voor de huidige tijd.

Verder bevat het programma ook een aantal kunstzinnige onderdelen:
- Xandor Koesen York spreekt met het publiek een Michaëlspreuk
- Jelle van der Schuit zingt met de zaal een Michaëlspreuk
- Inga York Koesen vertelt twee sprookjes in de sfeer van geboorte en
dood

Na een bijdrage van een spreker zal telkens ruimte worden geboden aan vragen en opmerkingen vanuit het publiek: zowel vanuit de zaal, als ook vanuit het land.


Verdere details zijn te vinden op onze website: www.herfstcongres.nl 


Vriend van het Herfstcongres
Het in 2015 gestarte initiatief Vriend van het Herfstcongres wordt nog
steeds voortgezet! Voor minimaal € 30 kan men Vriend worden van het
Herfstcongres. Als tegenprestatie wordt aan onze vrienden het na afloop samengestelde
symposiumboekje gratis toegestuurd.

Informatie
Bij Jelle van der Schuit, tel: 06-21412688, e-mail: info@herfstcongres.nl
OF raadpleeg onze website: www.herfstcongres.nl

Kosten & Aanmelding
Ø De kosten ter plekke bedragen € 100 (incl. koffie, thee & lunch). Studenten betalen € 50. U kunt inschrijven voor het symposiumboekje (in NL: € 12; daarbuiten: € 15); dit boekje met alle voordrachten verschijnt begin 2024.
Ø De kosten als Webinar zijn € 30. De Webinar kan ook achteraf worden
afgespeeld via de te verstrekken link. Aanmelden verloopt via onze website www.herfstcongres.nl. De aanmelding
is pas definitief na overmaking van de kosten (tijdens de aanmeldingsprocedure online OF zelf op rekening: NL49 INGB 0001 6080 77 t.n.v. Herfstcongres, te Zoetermeer. Uiterste betaaldatum: 25 september 2023. 
Toekenning van plaatsen (max. 200) verloopt in volgorde van betaling. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Bereikbaarheid
Cultureel centrum Op Hodenpijl is rustiek en landelijk gelegen. Je kunt er makkelijk en bovendien gratis parkeren.
Bus 33 (rijdt tussen station Delft Centraal en Naaldwijk, via Maassluis) en stopt voor de deur (halte Hodenpijl). Lijn 33 rijdt dagelijks om 10 over half en 10 over heel richting Maasland. Naar Delft CS gaat bus 33 om 10 over het heel. Kijk op www.veolia.nl voor de exacte tijden.


PROGRAMMAOVERZICHT van zaterdag 30 september 2023
09:15 – 10:00 Inloop met koffie & thee
10:00 – 10:05 Welkomstwoord door Jelle van der Schuit
10:05 – 10:20 Kunstzinnige opmaat door Xandor Koesen-York: er wordt een
Michaëlspreuk gesproken met het publiek
10:20 – 11:10 Voordracht door Xandor Koesen-York: Door de poort van
de dood heen naar de poort van de geboorte. Hoe ontstaan
karmische impulsen voor onze individuele ontwikkeling?
11:10 – 11:20 Gesprek met de zaal o.l.v. Jelle van der Schuit
11:20 11:35 Sprookje door Inga York-Koesen in de sfeer van de geboorte
11:35 – 11:55 Voordracht door Kapinga Mwamba: Warmte, tijd en vertrouwen
als basis voor een waardige geboorte.
11:55 – 12:05 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York
12:05 – 12:25 Koffie & Thee
12:25 – 13:10 Voordracht door Jacques Meulman:
Heb je wel gehoord van de zevensprong?
13:10 – 13:20 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York.
13:20 – 14:20 Lunch
14:20 – 14:35 Kunstzinnige opmaat met zang door Jelle van der Schuit:
Michaëls Schwert.
14:35 – 15:05 Voordracht door Jeannette van der Schuit: Het belang van
het Ik en de Ik-organisatie voor ziekte en gezondheid.
15:05 – 15:15 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York
15:15 15:30 Sprookje door Inga York-Koesen in de sfeer van het sterven.
15:30 – 15:50 Voordracht door Toke Bezuijen:
Vertrouwen in een natuurlijk sterven.
15:50 – 16:00 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York
16:00 – 16:20 Koffie & Thee
16:20 – 16:50 Voordracht door Jaap van de Weg:
Over de vraag naar het leven na de dood en voor de geboorte
in samenhang met de consequenties voor het denken
over euthanasie en abortus.
16:50 17:00 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York
17:00 – 17:20 Voordracht door Jelle van der Schuit:
Het wekken van de geestelijke kern van het Ik als centrale
opgave van de bewustzijnsziel.
17:20 – 17:30 Gesprek met de zaal o.l.v. Xandor Koesen-York
17:30 – 17:40 Afronding
17:40 – 18:30 Hapje en drankje

Cultureel centrum Op Hodenpijl
Rijksstraatweg 20/22
2636 AX Schipluiden