< Naar het nieuwsoverzicht

Teken de petitie voor integratieve gezondheidszorg

Dinsdag 21 juni - Wij vinden net als NVAZ, Louis Bolk en het AIHM deze nieuwe burgerverklaring heel belangrijk. Daarom ondersteunt Antroposana dit initiatief van harte:

Burgerverklaring voor traditionele, complementaire en integratieve gezondheidszorg

Deze verklaring is een initiatief tot samenwerking van traditionele, complementaire en biomedische gezondheidzorg met als doel een individu-gerichte en holistische benadering van gezondheid.

Vind jij dit ook belangrijk onderteken dan hier de petitie voor een gezonde toekomst: https://tcih.org/

Wil je meer weten over dit initiatief, lees dan hieronder de samenvatting, via de websitelink hierboven staat nog meer informatie over dit samenwerkingsinitiatief. (In het Engels.)

 

Deze burgerverklaring is een oproep tot respectvolle samenwerking tussen traditionele, complementaire en biomedische behandelingen, met als doel een individu-gerichte en holistische benadering van gezondheid.

Wij willen een gezondheidszorg die focust op de hele persoon, participatief is, individuele keuzes en culturele diversiteit respecteert; die klinische ervaring en patiëntenrechten integreert met de best mogelijke informatie uit wetenschappelijk onderzoek.

Een volledige toegang tot traditionele, complementaire en integratieve gezondheidszorg zou deel moeten uitmaken van het recht op gezondheid.

Burgerverklaring voor traditionele, complementaire en integratieve gezondheidszorg

 

DEFINITIE

Traditionele, complementaire en integratieve gezondheidszorg (TCIG; Engels TCIH) refereert aan de respectvolle samenwerking tussen verschillende systemen van gezondheidszorg en hun professionele gezondheidswerkers, met het doel een individu-gerichte en holistische benadering van gezondheid aan te bieden.

 

OVER ONS

Wij vertegenwoordigen een wereldwijde gemeenschap van gebruikers van en gezondheidswerkers in TCIG, met een brede verscheidenheid in achtergrond en ervaringen, en met een gemeenschappelijk engagement voor de bevordering en promotie van TCIG.

 

DE GEZONDHEIDSZORG DIE WE WENSEN

• focust op de gehele persoon, inclusief de fysieke, mentale, sociale en spirituele dimensies

• is patiëntgericht en ondersteunt zelfgenezing en gezondheidscreatie

• is participatief en respecteert individuele keuzes

• is evidence-based door de integratie van klinische ervaring en patiëntenwaarden met de best beschikbare informatie vanuit onderzoek

• respecteert culturele diversiteit en regionale verschillen

• vormt een integraal onderdeel van de maatschappelijke en planetaire gezondheid

• gebruikt natuurlijke en duurzame bronnen die de gezondheid van onze planeet bewaken

• integreert op een ondersteunende en samenwerkende manier traditionele, complementaire en biomedische behandelingen

  

   Wij waarderen de zegeningen van de conventionele/biomedische geneeskunde. Tegelijkertijd erkennen we haar beperkingen, waaronder

• de ontoereikende therapeutische opties van de biomedische geneeskunde, in het bijzonder voor chronische/niet-overdraagbare ziekten (NCDs),

• de frequente nevenwerkingen van biomedische behandelingen en de toenemende antimicrobiële resistentie,

• de fragmentatie van de zorg wegens de toenemende specialisatie, en de grenzen van het ziekte-georiënteerd model.

Wij laten ons inspireren door landen die op succesvolle wijze TCIG integreren in hun gezondheidssysteem. Omgekeerd maken wij ons zorgen over

• landen die de toepassing van TCIG verhinderen, beperken of onderwaarderen,

• de ongeïnformeerde of onevenwichtige berichtgeving over TCIG in de media,

• de onvoldoende publieke financiering van TCIG-onderzoek,

• de beperkte beschikbaarheid van TCIG en de niet-gereglementeerde praktijken in sommige landen.

 

WIJ ROEPEN ALLE LANDEN OP om

• de volledige toegang tot TCIG te verzekeren, als onderdeel van het recht op gezondheid voor allen,

• TCIG op te nemen in hun nationaal gezondheidszorgsysteem,

• accreditatie van TCIG-professionals te voorzien, in overeenstemming met internationale

training-standaarden, om een hoge kwaliteit van de zorg te garanderen,

• door specifieke regelgeving de toegankelijkheid en veiligheid van TCIG-geneesmiddelen te verzekeren,

• onderzoek van TCIG te financieren en betrouwbare informatie over TCIG onder het publiek te verspreiden

Wij roepen alle beoefenaars van gezondheidszorg op tot

• een respectvolle samenwerking, met het oog op een individu-gerichte en integrale benadering van gezondheidszorg.

 

   Wij roepen alle media en publicaties op om

• accurate en eerlijke berichtgeving over TCIG te verspreiden.