< Naar het nieuwsoverzicht

Internationale conferentie Human and Planetary Health

Dinsdag 31 augustus - Van 14 t/m 19 september 2021 vindt de jaarlijkse internationale conferentie van de medische afdeling in het Goetheanum plaats. Met dit jaar het thema: de verantwoordelijkheid van de geneeskunde voor mens en natuur.

Beste vrienden van de antroposofische geneeskunde,

In het tweede jaar van de pandemie groeit het verlangen naar menselijke ontmoeting en deskundige discussie. Juist in social distancing ervaren we de bijzondere kwaliteit van het ontmoeten met collega's en daarom hopen we dat het weer mogelijk zal zijn om deze jaarlijkse conferentie in het Goetheanum te houden. De ziekte COVID-19 stelt de Antroposofische Geneeskunde voor de vraag of wij in staat zijn een relevante bijdrage te leveren aan de belangrijke gezondheidsvraagstukken van onze tijd. Samen ontwikkelden we integratieve behandelconcepten; daarbij was de internationale uitwisseling tussen collega's erg belangrijk.

Zo kon de effectiviteit van antroposofische zorg en therapie zowel in antroposofische ziekenhuizen als in de polikliniek worden ervaren, zowel in Rio de Janeiro en Lima als in Berlijn of Arlesheim. Er zijn ook belangrijke bijdragen geleverd aan de behandeling van de vaak ernstige gevolgen van de maatregelen om de pandemie in te dammen. Evenzo roept de pandemie spirituele vragen op. We zijn dankbaar voor de gedachten die vanuit verschillende perspectieven zijn ontwikkeld, ook over uitdagende onderwerpen als preventieve maatregelen en vaccinatie.

Alleen door de ontwikkeling van de mens, de verdieping van interpersoonlijke relaties en hulp, evenals de transformatie van onze relatie met de wereld, kunnen de taken van de pandemie worden opgelost. Omdat de COVID-19-pandemie zich niet onafhankelijk heeft ontwikkeld van de steeds toenemende menselijke tussenkomst in het leven van de aarde, tot in de wereld van micro-organismen.

De relatie met de dierenwereld is als een brandend vraagstuk in ons bewustzijn gekomen, evenals het behoud van bossen en een landbouw die de bodem weer gezond maakt. Kosmologisch vond de pandemie plaats in een sterrenbeeld dat Rudolf Steiner 100 jaar geleden heel precies beschreef in verband met pandemieën. COVID-19 heeft mensen pijnlijk bewust gemaakt van hun intieme band met de natuur en de kosmos.

Geneeskunde kan tegenwoordig veel problemen oplossen, maar kan ook de oorzaak of medeoorzaak zijn van fatale ontwikkelingen: medicijnresten in onze wateren, bergen afval achtergelaten door medische verbruiksartikelen, het energieverbruik van medische voorzieningen of antibioticaresistentie roepen vragen op van een ecologische ommekeer in de geneeskunde bij steeds meer mensen. De antroposofische geneeskunde kan en moet hierbij actief betrokken worden.

Het inmiddels wijdverbreide idee dat er alleen sprake kan zijn van alomvattende gezondheid als alle gebieden van het sociale, economische en ecologische leven samen worden bekeken (“One Health”) laat zien hoe goed de antroposofische geneeskunde in staat is aan te sluiten op de huidige situatie. Daarbij is vooral de transdisciplinaire samenwerking tussen geneeskunde, landbouw en onderwijs en de samenwerking tussen de oudere en jongere generaties van belang. We wachten in dit verband met spanning op de bijbehorende gastbijdragen op onze conferentie.

Met dit vooruitzicht hebben we drie honderdste verjaardagen op het oog, namelijk van de antroposofische ziekenhuisimpuls met de oprichting van de klinische en therapeutische instituten in Arlesheim en Stuttgart in 1921, van de antroposofische farmacie met de oprichting van Weleda in Arlesheim in 1921, en van euritmietherapie met de cursus euritmietherapie gegeven door Rudolf Steiner in 1921.

We kijken er naar uit om deelnemers uit alle “mogelijke” werelddelen weer te zien en naar veel nieuwe ontmoetingen.

Matthias Girke, Georg Soldner, Rolf Heine

Meer informatie en aanmelden