< Naar het nieuwsoverzicht

Update over het overstapseizoen zorgverzekering

Woensdag 23 december - De Patientenfederatie heeft een update gemaakt over het overstapseizoen van de zorgverzekeringen. bent u van plan over te stappen of wilt u informatie over het zorgseizoen 2020-2021? Lees dan onderstaande update.

  • Ziekenhuisbezoek in 2021, en eigen risico betalen over 2020

De afgelopen maand hebben we in de lobby aandacht gevraagd voor de verwachte toename van uitgestelde ziekenhuiszorg en de onduidelijkheid die vaak optreedt bij het verrekenen van eigen risico. Het is een jaarlijks terugkerend probleem waarvan we verwachten dat komend jaar meer mensen hiermee te maken krijgen door een toename van uitgestelde zorg. De NZa heeft nog voor de coronatijd berekend dat jaarlijks circa 870.000 patiënten een traject doorlopen dat over de jaargrenzen heen loopt. Bij circa 80.000 patiënten wordt het eigen risico aangesproken in het ene jaar terwijl zij zorg in een ander jaar ontvingen, deze patiënten ondervinden nadeel van de systematiek. Ongeveer 105.000 patiënten ondervinden voordeel van de systematiek, omdat zij hun eigen risico voor dat jaar al volledig hadden benut.

De NZa heeft sinds enkele jaren een informatiekaart die schematisch uitleg geeft hierover. Hieronder een update van deze informatiekaart.

Wij vinden de systematiek veel te ingewikkeld en hebben al vaker aangegeven dat het beter is als mensen van te voren weten wat een behandeling in het ziekenhuis hen kost. Het idee om op basis van vaste bedragen ziekenhuiskosten te verrekenen met het eigen risico, ligt al langer op tafel. Onlangs heeft minister Van Ark hierop gereageerd, en aangegeven dat het realiseren hiervan niet op korte termijn kan. Het vraagt aanpassing van wetgeving en dat laat ze graag over aan het volgende kabinet. Wel roept ze partijen op om op korte termijn met elkaar tot betere communicatie hierover te komen en met elkaar verbeteringen te verkennen die geen wetswijziging vragen.

  • Zorgcontracten en op tijd weten wat er verandert

Iedereen heeft in november het aanbod ontvangen voor de zorgpolis 2021. Wij adviseren altijd om niet alleen te kijken naar de verandering van de premie, maar ook naar wat er wijzigt in het verzekerde pakket, en naar de zorgcontracten die zorgverzekeraars sluiten. De contractering is bij het aanbieden van een polis vaak nog niet rond. Dat vinden we al jaren onwenselijk. Gelet op de coronacrises zullen dit jaar ziekenhuizen en zorgverzekeraars zich inzetten om afspraken gemaakt over 2020 voort te zetten in 2021 (zie ook: https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5633867776).

Dat geldt niet voor alle zorgvormen. Er is ook sprake van geplande verandering in zorginkoopbeleid. Dat speelt bijvoorbeeld bij de levering van medische hulpmiddelen. Voor komend jaar heeft Zilverenkruis besloten om de levering alleen nog via medisch speciaalzaken te laten verlopen. Met deze organisaties hebben ze afspraken gemaakt over snelle levering en het beschikbaar stellen van expertise. Deze koers heeft voor verzekerden met een naturapolis tot gevolg dat zijn niet meer terecht kunnen bij hun apotheek. Apothekers zijn hier niet gelukkig mee en uiten dat inmiddels ook onder klanten.

  • Vergoeding lidmaatschap

Jaarlijks maken wij een overzicht van de aanvullende verzekeringen waarin een vergoeding van het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie is opgenomen. Dit overzicht kunt u opvragen via info@antroposana.nl.

  • Oproep meld bevindingen en signalen met betrekking tot het kiezen van een polis

Het overstapseizoen levert ieder jaar vragen op. Dit keer ontvingen wij, van vooral leden, het signaal dat er sprake is van verdere uitholling van de aanvullende verzekeringen. We hebben zelf bijvoorbeeld vastgesteld dat het aantal verzekeringen met een vergoeding voor het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie terugloopt. Wij zijn benieuwd naar deze en andere bevindingen en signalen die bij jullie allen binnenkomen. In de ledennieuwsbrief hebben we daarom de oproep gedaan om bevindingen en signalen bij ons te melden op poliskiezen@patientenfederatie.nl. Zie ook https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/onder-de-leden/oproep-om-signalen-en-bevindingen-over-het-kiezen-van-een-zorgpolis-te-melden.

Wellicht overbodig, maar mensen met klachten of signalen over het kiezen van een zorgpolis, kunnen dit ook melden bij de NZa.


De informatie over de zorgverzekering is op de website van Patiëntenfederatie Nederland te vinden op https://www.patientenfederatie.nl/over-de-zorg/zorgverzekering. Mocht u vragen hebben over het kiezen van een polis, overstappen, veranderingen in het verzekerde pakket, aanvullende producten of zorgcontractering, laat het ons weten.