< Naar het nieuwsoverzicht

Homeopathie en antroposofische geneeskunde in Europa

Woensdag 26 februari - In de afgelopen maanden zijn er enkele ontwikkelingen en initiatieven geweest die het debat over homeopathie in de media levend hebben gehouden. We geven we u een samenvatting via ECHAMP van recent nieuws .

Frankrijk

De homeopathische gemeenschap blijft terugvechten na het besluit van de Franse regering om de terugbetaling van homeopathie te staken; een nieuw boek, "Liberté, Egalité, Santé", van Valérie Lorentz-Poinsot, directeur-generaal van Laboratoires Boiron, vertelt het verhaal van de mobilisatie van de patiënten, voorschrijvers en aanhangers van homeopathie in hun campagne om homeopathische geneesmiddelen in Frankrijk te beschermen. In oktober toonde Vivement dimanche (2 zondagmorgenprogramma Frankrijk) een nieuwe film, ‘Homéopathie, une autre voie’ (Homeopathie, een andere manier), die de ronde doet in Frankrijk.
De kranten rapporteren ook over het besluit van fabrikanten Boiron en Lehning om de procedure aan te vechten die tot het besluit van de regering heeft geleid. In november was er verslag van een colloquium in de Assemblée Nationale, waar professor Luc Montagnier, Franse viroloog en winnaar van de Nobelprijs 2008, de Franse regering opriep haar besluit te heroverwegen.

Duitsland

Homeopathie staat ook op de politieke agenda in Duitsland; er zijn meerdere rapporten over de poging van de Duitse groene partij om de kwestie van de financiering van homeopathie en de moeilijkheid waarmee haar parlementsleden worden geconfronteerd bij het bereiken van een consensus te verduidelijken;

Tegelijkertijd heeft de Beierse overheid opdracht gegeven tot een onderzoek of het gebruik van homeopathische geneesmiddelen het gebruik van antibiotica kan verminderen.

Verenigd Koninkrijk

In het VK bleef de druk op homeopathie aanhouden, met wijdverspreide berichtgeving in de media .

Simon Stevens, CEO van NHS Engeland, heeft opgeroepen de accreditatie van de Society of Homeopathy (homeopathische artsen) te laten intrekken, en uitte bezorgdheid dat sommige van de leden verkeerde informatie over vaccins verspreiden.

De alliantie van verenigingen van de homeopathische gemeenschap (4 Homeopathie)  in het VK, heeft een verklaring afgelegd dat mediaberichten homeopathie ten onrechte hebben gekoppeld aan de anti-vaccinatiebeweging. In dat statement benadrukt  de vereniging dat geregistreerde homeopaten werken aan een gedragscode die adviseert over vragen over vaccinatie .

David Tredinnick MP deelde zijn positieve ervaring met homeopathie in een debat) in het Lagerhuis en rapporteerde over het succes ervan in India.

Verenigde Staten

In oktober werd in de VS verslag gedaan van de raadpleging door de Food & Drug Administration (FDA) over haar herziene ontwerp-leidraad voor FDA-personeel en de industrie, waarin wordt beschreven hoe zij voorrang wil geven aan de handhaving en regelgevende acties voor homeopathische producten die in de VS op de markt worden gebracht zonder de vereiste FDA-goedkeuring.

De Amerikaanse Vereniging van Homeopathische Apothekers (AAHP), verwelkomt grotendeels de herziene richtlijnen, die zeggen dat ze "geen effect zullen hebben op de overgrote meerderheid van producten die volgens normen worden vervaardigd en geëtiketteerd."

Italië

In Italië trok een vergadering in het Italiaanse parlement (Senato) over homeopathie een groot publiek en institutionele aanwezigheid, waaronder senator Virginia La Mura.