< Naar het nieuwsoverzicht

Waardenonderzoek

Zaterdag 25 november - Najaar 2017 start er een nieuw onderzoek bij het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. Het onderzoek heeft een plek binnen het promotieonderzoek van Evi Koster. Binnen dit promotieonderzoek wordt er gekeken naar de kwaliteit van antroposofische behandelingen vanuit het perspectief van patiënten. Dit sluit aan bij belangrijke ontwikkelingen in de zorg. Het wordt tegenwoordig namelijk steeds belangrijker dat de kwaliteit van medische behandelingen ook wordt beoordeeld door patiënten zelf. Deze kwaliteitsbeoordelingen dragen bij aan verbeteringen in de zorg, aan zichtbaarheid van de zorg en uiteindelijk ook aan de beschikbaarheid en de toegankelijkheid ervan.

Vorige onderzoeken

In de vorige onderzoeken binnen het proefschrift werd vooral ingezoomd op aspecten van behandelingen en het handelen van zorgverleners. Hoewel we hiernaar kijken door de ogen van patiënten en patiënten vragen naar hun mening en oordeel, weten we eigenlijk nog niet zoveel over wie die patiënten nu eigenlijk zijn.

Volgende stap

Daarom willen we met dit onderzoek een volgende stap zetten. We willen meer te weten komen over wie de gebruikers zijn en wat zij belangrijk vinden. En niet alleen met betrekking tot de zorg, maar ook algemeen in het (dagelijks) leven. En we willen niet alleen kijken naar gebruikers van antroposofische zorg, maar ook naar die van andere vormen van complementaire zorg. We kunnen op die manier kijken naar overeenkomsten en mogelijke verschillen tussen patiëntengroepen. Deze kennis gaan we gebruiken om de kwaliteit van complementaire, respectievelijk antroposofische zorg verder te verbeteren en beter af te stemmen op het belang van patiënten.

Zou u mee willen werken aan dit onderzoek?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar patiënten, cliënten, zorggebruikers en geïnteresseerden in antroposofische gezondheidszorg en andere vormen van complementaire zorg en behandelingen. Door deel te nemen aan dit onderzoek helpt u de informatie te verzamelen die nodig is om onder andere de beschikbaarheid en toegankelijkheid van complementaire/ antroposofische gezondheidszorg (verder) te verbeteren.

Wij vragen u een aantal vragenlijsten in te vullen over wat u belangrijk vindt en uw waarden in het dagelijks leven. Het invullen van de vragenlijsten duurt naar verwachting in totaal ongeveer 20-30 minuten. De vragenlijsten zijn zo opgesteld dat uw antwoorden te allen tijde anoniem zijn, en dat de combinatie van de antwoorden nooit naar u als persoon kan terugverwijzen.

De vragenlijst is te bereiken via de volgende website: www.hsleiden.nl/waardenonderzoek

Onderzoeker

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden, in samenwerking met het Zorginstituut Nederland en de Universiteit van Tilburg.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Evi Koster