< Naar het nieuwsoverzicht

Onderzoek naar kunstzinnige therapie bij angstklachten

Woensdag 23 november - Ruim één op de tien mensen heeft last van angstklachten of heeft een angststoornis. De gebruikelijke behandeling bestaat uit voorlichting, zelfhulp en vervolgens cognitieve gedragstherapie en/of medicatie. Er zijn ook andere behandelingen mogelijk, maar in veel gevallen is het onduidelijk of deze aanvullende behandelingen van waarde zijn en bij welke groepen mensen de behandeling zinvol kan zijn.

In dit onderzoek (looptijd: december 2016 – juli 2017) willen we kijken naar de effecten van kunstzinnige therapie beeldend (KT) bij volwassenen met angstklachten. Er zijn goede praktijkervaringen met deze behandeling, maar de werking van KT is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht.

De therapie

De therapieduur is ongeveer drie maanden, waarin minimaal veertig deelnemers 10–12 sessies kunstzinnige therapie beeldend, in de praktijk van een therapeut in de eigen regio krijgen. In de therapie worden diverse oefeningen aangeboden, zoals tekenen, boetseren en schilderen. De oefeningen zijn eenvoudig van aard, en zijn erop gericht het innerlijk evenwicht te herstellen. Kunstzinnig ‘talent’ of ervaring is niet nodig.

Het onderzoek

De bedoeling van dit onderzoek is om vast te stellen in welke mate KT kan bijdragen aan de vermindering van de angstklachten en welke mensen er meer of minder baat bij hebben. We onderzoeken of KT invloed heeft op het angstniveau, de emotieregulatie, het executief functioneren en de kwaliteit van leven. Op drie momenten (voorafgaand aan de therapie, na afronding van de therapie – na drie maanden – en nog eens drie maanden later) worden vragenlijsten afgenomen. Ook vinden er metingen van de hartslag, de huidgeleiding en een gesprek met een onderzoeker plaats.

Wellicht kent u iemand in uw omgeving die met deze problematiek te maken heeft, die eventueel mee zou willen werken aan dit onderzoek? Of misschien spreekt het uzelf aan?

Contact

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Annemarie Abbing van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (Hogeschool Leiden), in samenwerking met de Universiteit Leiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail.

Op de website vindt u meer informatie over het onderzoek en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.