< Naar het nieuwsoverzicht

ACTIE STERRENDAALDERS

Dinsdag 22 maart - Euritmietherapie helpt – Helpt u de euritmietherapie?

Op 4 maart 2016 is de actie STERRENDAALDERS voor Euritmietherapie van start gegaan. Het bestuur van Antroposana heeft besloten 2500 sterrendaalders bij te dragen, maar uw  ‘sterrendaalders’ zijn ook een grote steun.

De initiatiefgroep hoopt € 23.000,- aan schenkingsgelden te verzamelen voor een nieuwe masteropleiding tot euritmietherapeut. Elke schenking wordt door Triodos Foundation verdubbeld (!)  (tot een max. van € 15.000,-)  , zodat dan de benodigde € 38.000,-  gedekt zullen zijn.

STERRENDAALDERS

U kunt de ontwikkeling van de euritmietherapie steunen: elke bijdrage voor deze nieuwe opleiding en de toekomst van de euritmietherapie in Nederland is van harte welkom. Triodos Foundation verdubbelt uw gift ! (tot een max. van €15.000,-)

U kunt uw bijdrage over maken naar:

NL02 TRIO 2000 5730 10  op naam van STF STERRENDAALDERS

Uw schenking is fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie: 070-354837 (penningmeester Daniëla Oele) of 070-3645607 (coördinator Renata de Zwaan).


Sinds 2011 heeft de beroepsvereniging NVET gezocht naar mogelijkheden om een masteropleiding vorm te geven. Euritmisten zijn immers reeds Bachelor docent euritmie en volgen dan een 2 ½ jarige specialisatie tot euritmietherapeut (master).

De Alanus Hochschule (D) is bereid om een master (2016-2018) aan te bieden die gericht is op de Nederlandse situatie. Inmiddels hebben zich 10-14 studenten aangemeld.

Zonder overheidssubsidie zou zo’n intensieve opleiding alleen kostendekkend zijn met 20-24 deelnemers.

De laatste opleiding in Nederland was van 2005-2008. En gezien het snel dalende aantal werkzame euritmietherapeuten in Nederland willen we deze groep graag laten starten.

Hoofddocenten euritmietherapie zijn Renée Reder-Gruijters (sinds 1990 docent aan opleidingen in Järna, Unterlengenhard en Alanus) en Esther Bouwmeester-de Gans, beide zijn hun hele leven werkzaam geweest als euritmietherapeut.
Samengewerkt wordt met het Lectoraat en de Academie Antroposofische Gezondheidszorg.
Christina van Tellingen zal de coördinatie van de medische vakken op zich nemen.

Historie

De euritmietherapie is geboren in 1924 en werd meteen al in Nederland gepraktiseerd door Mw Erna Wolfram- van Deventer, die samen met haar man Henk van Deventer, arts, de vraag aan R. Steiner had gesteld naar een mogelijke therapeutische verdieping van de euritmie. Kort daarna ging Ingeborg Zeylmans in Den Haag in de Rudolf Steinerkliniek met de euritmietherapie werken.  In 1968 werd de beroepsvereniging NVET opgericht, nadat de antroposofische artsen en voordat de fysiotherapeuten hun beroepsverenigingen vormden. De NVET had meteen 40 leden!  Tot 1985 werkte men vooral medisch-inhoudelijk aan de ontwikkeling van de euritmietherapie. Vanaf 1985 werd het steeds belangrijker het beroep maatschappelijk te profileren. Euritmietherapie wordt sinds die tijd vergoed door zorgverzekeraars, meestal via het aanvullende pakket.

In 2008 waren er nog plm. 80 euritmietherapeuten. Door toenemende registratie-eisen en pensionering zijn er nu plm. 50 geregistreerde euritmietherapeuten werkzaam. Hun aantal dreigt snel af te nemen in de komen tien jaar: wanneer we niets zouden doen zouden in 2025 nog slechts 12 geregistreerde therapeuten werkzaam zijn…. Een nieuwe generatie is dringend gevraagd !