Vaccineren! Moet dat?

Vaccineren?

In Nederland is het de gewoonste zaak van de wereld om je kind te laten inenten tegen kinderziekten zoals de mazelen en de rodehond. Maar waarom eigenlijk? Waarom hebben kinderen kinderziekten? Die vraag wordt vreemd genoeg zelden gesteld. Toch is die vraag van belang om een goede afweging te kunnen maken of je je kind wel of niet wilt laten vaccineren. Want het hoeft niet. Vaccineren is niet verplicht.

Vaccineren, moet dat?

Vaccinatieprogramma

In het zogenaamde ‘Rijksvaccinatieprogramma’ (RVP) heeft de overheid vastgelegd wanneer een kind tegen welke kinderziekte ingeënt wordt. De kinderziekten zijn: mazelen, rodehond, bof en kinkhoest. Deze ziekten zijn infectieziekten die door besmetting worden overgebracht. Infectieziekten kunnen leiden tot een epidemie die moeilijk te controleren is en veel kosten voor de samenleving met zich meebrengt. Bij de uitbraak van de mazelen in 1999/2000 in Neder­land kreeg 94% van de mensen die niet gevaccineerd waren, daadwerkelijk de mazelen. In enkele gevallen leidt de mazelen tot ernstige complicaties, zoals long­ontsteking en in mindere mate hersenvliesontsteking. Het doel van het RVP is om epidemieën te voorkomen en risico’s te vermijden. In de meeste gevallen geneest men echter gewoon. Dat roept de vraag op waarom vaccinatie zo nodig is? Zijn er alleen maar nadelen aan kinderziekten of zijn er ook ‘voordelen’? Waarom krijgt een kind eigenlijk de mazelen?

Antroposofische kijk op kinderziektes

In de antroposofische kijk op ziekte en gezondheid gaat men ervan uit dat kinderziekten een kind hel­pen in zijn ontwikkeling. Zij helpen het kind om het lichaam dat het van zijn ouders geërfd heeft, tot een ‘eigen’ lichaam, een eigen ‘thuis’ te maken. Met iedere kinderziekte die een kind doormaakt, maakt het kind een deel van het lichaam meer tot het zijne. In het ondergaan van een kinderziekte wordt op lichamelijk niveau het ‘ik’ van het kind aangesproken. Na een kin­derziekte kan men waarnemen dat het kind lichame­lijk weerbaarder wordt en dat het meer ‘ik’ is gewor­den. Sommige kinderen gaan bijvoorbeeld meteen (beter) praten of lopen. Zo gezien is het hebben van een kinderziekte dus in feite heel gezond. Je kunt eraan groeien.

Wat gebeurt er bij het vaccineren?

Wanneer een kind wordt ingeënt tegen bijvoorbeeld de mazelen, krijgt het ziektekiemen van de maze­len toegediend. Deze ziektekiemen zijn veranderd (gedood of verzwakt) waardoor het kind maar een beetje besmet wordt en dus maar een beetje de maze­len krijgt. De lichte infectie heeft echter wel tot gevolg dat het lichaam reageert. Het immuunsysteem maakt antistoffen tegen de mazelen aan. Die verdwijnen nooit meer. Daardoor is het immuunsysteem bij een toekomstige besmetting direct in staat de ziekte af te weren. Het kind is alleen niet ziek geweest.

Risico’s van vaccineren

In de voorlichting over het RVP worden verschil­lende bijwerkingen genoemd die minimaal zijn. Toch zijn er vragen te stellen. Is het wel zo gezond om al op zo’n jonge leeftijd dergelijke vaccins toegediend te krijgen? Een veel voorkomende bijwerking is bij­voorbeeld (ernstige) eczeem. Wanneer de ‘gezonde’ kinderziekte onderdrukt wordt, uit zich dat op latere leeftijd misschien elders. Er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat het vaccineren op jonge leeftijd op latere leeftijd kan leiden tot chronische ziekten zoals reuma. Het immuunsysteem is op jonge leeftijd gema­nipuleerd, waardoor het op latere leeftijd ondermijnd wordt. Het doormaken van een kinderziekte stimu­leert daarentegen het immuunsysteem op een natuur­lijke en volledige manier.

Hoe kinderziekten te herkennen?

Sommige kinderen worden van een kinderziekte erg ziek, anderen hebben er betrekkelijk weinig last van. Bij een normaal ziekteverloop treden geen compli­caties op en zijn de risico’s beperkt. Bij een normaal verloop duren de kinderziekten enkele weken. Maze­len begint met een flinke verkoudheid en fijne witte uitslag op het wandslijmvlies in de mond. Rodehond begint met huiduitslag over het hele lichaam, vooral op de romp, gevolgd door koorts en gezwollen lym­feklieren. Roodvonk begint met forse koorts gepaard gaande met braken en koude rillingen. De tong krijgt een dikke witte aanslag. Het begin van bof is heel ver­schillend. Soms is er hoge koorts, andere kinderen hebben vooral koliekachtige buikpijn en anderen krijgen twee gezwollen wangen. Kinkhoest tenslotte begint met een gewone hoest die na twee weken over­gaat in de typische nachtelijke heftige hoestaanvallen.

Andere ziektes

Andere ziektes waartegen ook gevaccineerd wordt, zoals polio of tetanus, zijn géén kinderziektes. Vanuit de antroposofische geneeskunde zijn er geen gezichts­punten die aangeven dat het uit het oogpunt van gezondheid ‘goed’ of ‘behulpzaam’ zou kunnen zijn om deze ziektes door te maken.

Wel of niet vaccineren?

Wanneer u overweegt om uw kind later of niet te laten vaccineren is het raadzaam u eerst goed te informe­ren over de voor en nadelen. Vaccineren of niet gaat immers niet alleen over ziekte en gezondheid, maar ook ethische vragen spelen een rol. De maatschappe­lijke druk om te vaccineren is groot. Men wordt al snel vreemd aangekeken wanneer men besluit om niet te vaccineren. Bij het consultatiebureau – waar de inen­tingen plaatsvinden – kan men onbegrip ervaren. Dan moet u stevig in uw schoenen staan om uw besluit vol te houden. Diezelfde stevigheid heeft u ook nodig wanneer uw kind bijvoorbeeld kinkhoest heeft. Het betekent nachtenlang uw kind bijstaan en het hart­verscheurende gehoest aanhoren. U moet er, kortom, veel voor over hebben om uw kind niet te vaccineren. Overleg in ieder geval met uw huisarts.

Vergoeding

Consulten van antroposofische artsen en aanvullende behandelingen worden volgens polisvoorwaarden ver­goed door de verschillende (aanvullende) ziektekostenverzekerin­gen.

Verdere informatie

Zie ook: www.antroposana.nl  – Lotgenotencontact

Meer lezen over antroposofische geneeskunde?

  • Antroposofische geneeskunst, Nico Francken
  • Geneeskunde voor de hele mens, Jelle van der Meulen e.a.
  • Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie, Paul Meeuwese
  • Antroposofische geneesmiddelen, Huib de Ruiter

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de hier geboden informatie, kunnen er geen rechten aan worden ont­leend. Antroposana houdt zich aanbevolen voor op­en aanmerkingen.

Word lid

Word lid en ontvang 3x per jaar ons inspirerende ledenmagazine Ita. Ook ontvang je 4x per jaar onze nieuwsbrief met nieuws over antroposofische gezondheidszorg en tips over bijeenkomsten en conferenties. Antroposana strijdt voor behoud van antroposofische gezondheidszorg en daar hebben we je steun bij nodig. Want met jouw steun is deze zorg er voor iedereen!