Meer informatie

Zo ontvangt u de € 50 extra vergoeding voor geneesmiddelen of voor eerste consulten die buiten de dekking vallen:

 

Stap 1:  U dient uw declaratie volgens de normale procedure in bij Avéro Achmea.

Stap 2:  U ontvang van Avéro Achmea een Bericht van Uitkering. Hierin staat aangegeven wat wel wordt vergoed en wat niet wordt vergoed, inclusief de hoogte van de bedragen.

De afgewezen bedragen en vergoedingen vormen de basis voor het uitbetalen van de eenmalige € 50 extra vergoeding voor een antroposofische therapie die buiten de dekking valt of voor antroposofische geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn in de G-standaard en dus ook buiten de dekking vallen.

Stap 3: U stuurt dit bericht van uitkering met de nota naar uw verzekeringsadviseur:

Aon
Postbus 22207, 1100 CE Amsterdam.
Tel: 088-626 06 06

U kunt het bericht van uitkering ook scannen en vervolgens per e-mail versturen naar Flexis Benefits:  antroposanapolis@flexisgroep.nl.

Stap 4:  Aon controleert uw aanvraag voor de extra vergoeding. Als het klopt krijgt u het bedrag tot maximaal € 50 op uw bankrekening gestort. Klopt het niet, dan krijgt u een bericht met de afwijzing.