Spit

Synoniemen:spit, verkramping van de rug

Bij spit of plotselinge verkramping van de rug:

Arnica spierbalsem (WE) zalf : 2 -3 maal daags inwrijven