Vaccineren, moet dat?

Door Redactie - In: geboorte, kraamzorg, opvoeden - 23 januari 2017

De antroposofische gezondheidszorg wil de eigen gezondheid van de mens stimuleren. Zij heeft daardoor een sterk preventieve werking en kan de “kwaliteit van leven” verbeteren. Aandoeningen worden niet zozeer bestreden: eerder wordt het zelfherstellend vermogen van de mens aangesproken.

Vaccineren, moet dat?

Vaccineren?

In Nederland is het de gewoonste zaak van de wereld om je kind te laten inenten tegen kinderziekten zoals de mazelen en de rode hond. Maar waarom eigenlijk?

Waarom hebben kinderen kinderziekten?

Die vraag wordt vreemd genoeg zelden gesteld. Toch is die vraag van belang om een goede afweging te kunnen maken of je je kind wel of niet wilt laten vaccineren. Want het hoeft niet. Vaccineren is niet verplicht.

Vaccinatieprogramma

In het zogenaamde ‘Rijksvaccinatieprogramma’ (RVP) heeft de overheid vastgelegd wanneer een kind tegen welke kinderziekte ingeënt wordt. De kinderziekten zijn: mazelen, rode hond, roodvonk, bof en kinkhoest.

Deze ziekten zijn infectieziekten die door besmetting worden overgebracht. Infectieziekten kunnen leiden tot een epidemie die moeilijk te controleren is en veel kosten voor de samenleving met zich meebrengt. Bij de uitbraak van de mazelen in 1999/2000 in Nederland kreeg 94% van de mensen die niet gevaccineerd waren, daadwerkelijk de mazelen. In enkele gevallen leidt de mazelen tot ernstige complicaties, zoals longontsteking en in mindere mate hersenvliesontsteking.

Het doel van het RVP is om epidemieën te voorkomen en risico’s te vermijden. In de meeste gevallen geneest men echter gewoon. Dat roept de vraag op waarom vaccinatie zo nodig is? Zijn er alleen maar nadelen aan kinderziekten of zijn er ook ‘voordelen’? Waarom krijgt een kind eigenlijk de mazelen?

Antroposofische kijk op kinderziektes

In de antroposofische kijk op ziekte en gezondheid gaat men ervan uit dat kinderziekten een kind helpen in zijn ontwikkeling. Zij helpen het kind om het lichaam dat het van zijn ouders geërfd heeft, tot een ‘eigen’ lichaam, een eigen ‘thuis’ te maken. Met iedere kinderziekte die een kind doormaakt, maakt het kind een deel van het lichaam meer tot het zijne. In het ondergaan van een kinderziekte wordt op lichamelijk niveau het ‘ik’ van het kind aangesproken. Na een kinderziekte

kan men waarnemen dat het kind lichamelijk weerbaarder wordt en dat het meer ‘ik’ is geworden. Sommige kinderen gaan bijvoorbeeld meteen (beter) praten of lopen. Zo gezien is het hebben van een kinderziekte dus in feite heel gezond. Je kunt er aan groeien.

Wat gebeurt er bij het vaccineren?

Wanneer een kind wordt ingeënt tegen bijvoorbeeld de mazelen, krijgt het ziektekiemen van de mazelen toegediend. Deze ziektekiemen zijn veranderd (gedood of verzwakt) waardoor het kind maar een beetje besmet wordt en dus maar een beetje de mazelen krijgt. De lichte infectie heeft echter wel tot gevolg dat het lichaam reageert. Het immuunsysteem maakt antistoffen tegen de mazelen aan. Die verdwijnen nooit meer. Daardoor is het immuunsysteem bij een toekomstige besmetting direct in staat de ziekte af te weren. Het kind is alleen niet ziek geweest.

Risico’s van vaccineren

In de voorlichting over het RVP worden verschillende bijwerkingen genoemd die minimaal zijn. Toch zijn er vragen te stellen. Is het wel zo gezond om al op zo’n jonge leeftijd dergelijke vaccins  toegediend te krijgen? Een veel voorkomende bijwerking is bijvoorbeeld (ernstige) eczeem. Wanneer de ‘gezonde’ kinderziekte onderdrukt wordt, uit zich dat op latere leeftijd misschien elders. Er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat het vaccineren op jonge leeftijd op latere leeftijd kan leiden tot chronische ziekten zoals reuma. Het immuunsysteem is op jonge leeftijd gemanipuleerd, waardoor het op latere leeftijd ondermijnd wordt. Het doormaken van een kinderziekte stimuleert daarentegen het immuunsysteem op een natuurlijke en volledige manier.

Hoe kinderziekten te herkennen?

Sommige kinderen worden van een kinderziekte erg ziek, anderen hebben er betrekkelijk weinig last van. Bij een normaal ziekteverloop treden geen complicaties op en zijn de risico’s beperkt. Bij een normaal verloop duren de kinderziekten enkele weken.

 • Mazelen begint met een flinke verkoudheid en fijne witte uitslag op het wandslijmvlies in de mond.
 • Rode hond begint met huiduitslag over het hele lichaam, vooral op de romp, gevolgd door koorts en gezwollen lymfeklieren.
 • Roodvonk begint met forse koorts gepaard gaande met braken en koude rillingen. De tong krijgt een dikke witte aanslag.
 • Het begin van bof is heel verschillend. Soms is er hoge koorts, andere kinderen hebben vooral koliekachtige buikpijn en anderen krijgen twee gezwollen wangen.
 • Kinkhoest tenslotte begint met een gewone hoest die na twee weken overgaat in de typische nachtelijke heftige  hoestaanvallen.

Andere ziektes

Andere ziektes waartegen ook gevaccineerd wordt, zoals polio of tetanus, zijn géén kinderziektes. Vanuit de antroposofische geneeskunde zijn er geen gezichtspunten die aangeven dat het uit het oogpunt van gezondheid ‘goed’ of ‘behulpzaam’ zou kunnen zijn om deze ziektes door te maken.

Nog geen reacties

  Login om te reageren op dit artikel

  Wachtwoord vergeten

  Geen account?

  Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.