Respect voor de ander zijn mening over mazelen…

Door Redactie - In: column - 21 november 2013

Column door Peter Staal

Respect voor de ander zijn mening over mazelen…

Wat is het hebben van een eigen mening toch moeilijk, denk ik wel eens. Tijdens de recente mazelenepidemie laaide ook de discussie over het wel of niet verplicht vaccineren weer hoog op. Het RIVM (zeg maar: de medische overheid), de GGD’s en de centrale (Rutte) en locale overheden (burgemeesters) riepen op te gaan praten met ouders, en wel ‘met begrip en respect voor ieders standpunt over vaccinatie en zonder vooroordelen.’ Er zijn namelijk ouders die van mening zijn dat het krijgen van mazelen gezond is voor de ontwikkeling van het afweersysteem van hun kind. Er zijn anderen die dat bestrijden.

Mazelen komen steeds minder voor en allergieën steeds meer. Het is natuurlijk niet zonder meer bewezen dat deze twee fenomenen samenhangen, toch zijn er wel een paar aanwijzingen in die richting.

Laten we eens wat associatief de feiten benaderen. Het  aantal doden door wespenallergieën per jaar in Nederland wordt geschat op 8 tot 10, het aantal dat door allergische astma overlijdt op ongeveer 75 per jaar. Op de site van het RIVM over het vóórkomen van astma lees ik: ‘Uit een langlopende huisartsenregistratie blijkt dat het aantal mensen met astma tussen 1984 en 1997 flink is gestegen’. En er staat ook: ‘Een deel van de stijging wordt toegeschreven aan veranderingen in leefstijl die gepaard gaan met een toenemende welvaart [...] en het doormaken van minder infecties.’

Wacht even: dus het minder doormaken van infecties zou er eventueel toe hebben bijgedragen dat er meer allergieën voorkomen, die denkbaar medeveroorzaker zijn van ziekte en het daardoor mogelijk overlijden?

Wat zegt het RIVM over allergieën in het algemeen? ‘Op basis van het aantal gebruikers van antihistaminica in 2008 wordt geschat dat ten minste 1,2 miljoen mensen kampen met allergische klachten.[..] Wereldwijd neemt het aantal mensen met een allergie toe en dat hangt direct samen met het verminderd voorkomen van infecties.’ Het RIVM refereert aan een onderzoek dat in Oost-Duitsland is gedaan waaruit naar voren komt dat door de zeer snelle ‘verwestering‘ van de Oost-Duitse cultuur bij jonge kinderen veel meer allergieën voorkomen dan bij kinderen van 14-15 jaar die nog opgroeiden in het ´oude´ Oost-Duitsland.

Nu zou je toch langzamerhand gaan denken dat de kritische ouders die hun kinderen niet laten inenten tegen mazelen wel eens een punt konden hebben.

Hierbij doe ik een uitnodiging aan de mensen van het RIVM hun eigen website nog eens goed te lezen en hierover in gesprek te gaan met ouders. En omgekeerd ligt er volgens mij voor ouders, die menen dat het doormaken van mazelen nuttig is voor het goed functioneren van het afweersysteem, ook een taak om met het RIVM te gaan praten, want ik ben het eens met het idee dat we met elkaar moeten blijven praten. Dat moet dan wel met begrip en respect voor ieders standpunt over vaccinatie en zonder vooroordelen natuurlijk.

s  I  Peter Staal is antroposofisch huisarts