Wilma

Door Redactie - In: column - 5 juni 2012

Tekst I Margaret Vink  Foto I de vrouw op de foto is niet Wilma


Wilma had een afspraak gemaakt vanwege haar hardnekkige obstipatie. Ze hoopte dat er natuurlijke medicijnen zouden zijn om deze kwaal op te lossen.

Wilma

Al pratend kwam naar voren dat Wilma eigenlijk al lange tijd wat somber was, wat zwaar op de hand misschien zonder dat er sprake was van een depressie, zo erg was het niet. En eigenlijk, zei ze, was dat als kind al zo. ‘Diepe waters, stille gronden’ had haar familie steeds gezegd als ze over Wilma spraken. Ze leek altijd diep na te denken, stil haar omgeving te observeren.

Zo stil was ze nu niet meer op haar drieënvijftigste. Dat kon ook niet. Ze was jurist, moest haar werk doen en dat lukte haar goed. Nauwgezet en met veel verantwoordelijkheidsgevoel rondde ze haar opdrachten altijd naar ieders tevredenheid af. Daar lag het probleem niet. Eigenlijk was ze gewoon heel moe. Het kostte haar allemaal zoveel moeite zei ze, ‘niets lijkt vanzelf te gaan’.

Ik vroeg na hoe het verder met haar ging, de eetlust, het slapen, haar verdere gezondheid. Wilma had soms last van pijn in de gewrichten. En slapen, dat was al heel lang een probleem. Ze werd geregeld midden in de nacht wakker en kon dan niet meer in slaap komen. Zonder dat ze lag te piekeren of zo, het lukte gewoon niet meer. Het viel me op dat ze hierbij zuchtte. Ik vroeg daar naar, of ze vaker zuchtte. Verbaasd zei ze dat het zo was. Mensen zeiden er wel eens iets van en ze snapte dat niet goed. Ze moest toch ademen!

Terwijl Wilma haar klachten vertelt dacht ik aan een mogelijke onbalans in de werking van de vier wezensdelen in de lever.

Rudolf Steiner noemt hoe een verstoring in het evenwicht van de vier wezensdelen zich kan uiten in een van deze vier belangrijke organen: de lever, de long, de nier en het hart. Deze onbalans in de wezensdelen, die in de lever werkzaam zijn, kan in aanleg aanwezig zijn. Vaak zijn dat wat stille kinderen, zoals ook Wilma was geweest, die diep lijken na te denken over het leven en niet gemakkelijk in actie komen, zelfs misschien wat traag zijn.

Ik vertelde dat de slaapproblemen, de gewrichtsklachten en de obstipatie goed kunnen passen bij deze verstoring in de werking van de lever. Wilma was verrast. Veel van haar klachten maar ook het gevoel dat alles haar zoveel moeite kost werden haar ineens duidelijk. Zij kreeg een recept voor kruiden en mineralen die de werking van de lever versterken. Vooral Hepar magnesium is daarbij van waarde: magnesium als lichtbrenger voor de hepar, de lever. De vermoeidheid, de zwaarte die mensen vaak ervaren, wordt opgelicht. Als ik dan iemand weer spreek is dat te zien aan de houding, aan de hele uitstraling.


Margaret Vink is consultatief werkend  antroposofisch arts in Zutphen