< Naar het nieuwsoverzicht

Europees Parlement moedigt gebruik complementaire geneeskunde aan

Dinsdag 22 februari - Europees Parlement moedigt gebruik van complementaire geneeskunde in de oncologie aan als onderdeel van Europa's Beating Cancer Plan.

Persbericht 18 februari 2022 IVAA (International Federation of Anthroposophic Medical Associations)

In hun rapport over het verslaan van kanker benadrukken leden van het Europees Parlement het "belang van de ontwikkeling van een holistische, integratieve en patientgerichte benadering".

Op 16 februari 2022 keurde het Europees Parlement (EP) het rapport "Versterking van Europa in de strijd tegen kanker – naar een alomvattende en gecoördineerde strategie ” goed, opgesteld door de speciale commissie van het EP inzake kankerbestrijding (BECA). Het rapport stelt prioriteiten en acties voor aan de Europese Commissie voor de uitvoering van Europa's Beating Cancer Plan

Het rapport benadrukt de noodzaak van betere preventiestrategieën en gelijke toegang tot kankerzorg van de hoogste kwaliteit.

Het "benadrukt verder het feit dat wetenschappelijk erkende integratieve geneeskunde goedgekeurd door de volksgezondheidsautoriteiten, voordelen kan bieden aan patienten met betrekking tot de parallelle effecten van verschillende ziekten, zoals kanker, en hun behandeling; benadrukt het belang van en stimuleert, waar nodig, het complementaire gebruik van deze therapieen onder toezicht van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg."

IVAA juicht deze aanbevelingen toe, die terecht de rol erkennen van evidence-based Integrative Oncology om de kankerzorg te verbeteren.

Integrative Medicine maakt gebruik van verschillende medische tradities om de gezondheid, kwaliteit van leven en klinische resultaten te optimaliseren naast conventionele behandelingen in alle ziektestadia. Integratieve Oncologie, als een uitbreiding van de reguliere kankerzorg, zorgt voor veilige en coherente behandelingsbenaderingen, terwijl het inspeelt op de voorkeuren van patienten voor deze aanvullende behandelingen.