< Naar het nieuwsoverzicht

Bestuur Antroposana aangevuld met 2 nieuwe leden

Dinsdag 8 juni - Per 29 mei 2021 heeft Antroposana 2 nieuwe bestuursleden. Hieronder stellen beide leden zich voor.

Denise Horsten - penningmeester

Mijn naam is Denise Horsten en ik treed graag toe tot het bestuur van Antroposana aangezien ik een bijdrage wil leveren aan de meerwaarde van antroposofische zorg in Nederland. Eén van de zaken die ik zelf zeer waardevol vindt aan deze vorm van zorg is dat er veel aandacht is voor (zelf-) educatie, brede kijk op zorg, vitaliteit & kwaliteit van leven en zelfontwikkeling incl. spiritualiteit. 

Iets waarvoor ik me wil inzetten om dit breder uit te dragen en wellicht ongewone verbindingen kan leggen vanuit de veelal meer zakelijke wereld waar ik nu ruim 20 jaar in werkzaam ben. Daarnaast wil ik graag vanuit het bestuur ook een verbinding zijn naar Eindhoven waar vele antroposofische activiteiten en mensen aanwezig zijn.

Een stukje geschiedenis: als kind groeide ik op in een omgeving waarbij ik de antroposofische zorg van heel dichtbij heb mogen ervaren en meemaken aangezien mijn vader antroposofisch fysiotherapeut was en ook veel studenten hiervoor enthousiast heeft gemaakt omdat hij daarnaast ook docent fysiotherapie was.

Zo heb ik zelf ook heel bewust gekozen voor de antroposofische zorg sinds ik volwassen ben, wat zeker niet gebruikelijk is in de wereld waar ik in studeerde en daarna ben gaan werken en nog steeds werk. Ik ben nl. economie gaan studeren en heb daarna met name in Food & Health organisaties gewerkt in veelal financiële en projectmanagement rollen waarbij ik altijd veel oog heb gehad voor duurzaamheid (wat eindelijk meer aandacht krijgt nu). Tevens ben ik sinds 4 jaar toezichthouder bij een culturele organisatie die zich o.a. focust op laaggeletterdheid en een leven lang leren.

Titia Boerrigter - bestuurslid

Mijn naam is Titia Boerrigter, ik treed graag toe tot het bestuur van Antroposana om mee te denken over de antroposofische zorg‚Äč op korte en langere termijn in Nederland en Europa. De laatste jaren was ik actief in de regio Noord-Holland. Ik schrok een paar jaar geleden ‘wakker’ toen mijn antroposofische arts ophield met zijn praktijk. Al meer dan 20 jaar mocht ik genieten van een huisarts met aanvullend antroposofische zorg. Mijn arts verwees mij dus ook door naar antroposofische therapie en daar heb ik veel baat bij gehad. Ik ben mij in de afgelopen jaren gaan verdiepen in de antroposofie. De antroposofische kijk op gezond zijn en blijven geeft mij de ruimte om een eigen overtuiging te ontwikkelen over hoe ik in het leven wil staan. Ik vind het belangrijk dat mensen zelf de regie kunnen nemen, een actieve houding en mindset hebben ten aanzien van gezond zijn en blijven, over gezondheidszorg en actief mee kunnen doen als er ontwikkelingen zijn die een inspanning vergen van belanghebbenden. We hebben uitdagingen op ons pad. Juist dan  moeten we daarom meer samen oplossingen bedenken voor de problemen van deze tijd. Ik denk dat mensen samen sterker kunnen staan door actief met elkaar in verbinding te staan en dat wil ik graag vormgeven in het bestuur van Antroposana.

Achtergrond en maatschappelijke functie: ik werk in de onderwijswereld, ik heb mij vanaf mijn 40 ste jaar (als fiscaal jurist) omgeschoold, veel ervaring opgedaan in Alkmaar aan het Petrus Canisius College als leraar economie en de laatste 10 jaar ben ik lerarenopleider leraar economie aan de Hogeschool van Amsterdam bij de tweede- en eerstegraads opleidingen. Daar ben ik leraar recht & economie, studieloopbaanbegeleider, stagebegeleider, assessor en supervisor. Ik doe dit werk met heel mijn hoofd, hart & handen. Wat heeft dat te maken met gezondheidszorg? Alles. Wil ik actief kunnen blijven en maatschappelijk invloed kunnen uitoefenen, wil ik gezond zijn en blijven. Samen met de mensen die snappen waarom dit belangrijk is.