< Naar het nieuwsoverzicht

Oprichting van belangengroep in het Europees parlement op gebied van integratieve gezondheid

Woensdag 16 december - Op 7 december jongstleden heeft (online) de officiële lancering plaats gevonden van een belangrijk initiatief: The MEP Interest Group on Integrative Medicine & Health.

Wat is MEP: dit zijn de leden van het Europees parlement, ze luisteren naar de mensen in de maatschappij, m.b.t. speciale onderwerpen, en kunnen vragen stellen en lobbyen binnen het parlement. Belangrijkste is dat deze leden wetten kunnen aannemen, die ons op allerlei gebied raken, bijvoorbeeld hoe genetisch gemodificeerde organismen te gebruiken en te labelen, hoe kinderspeelgoed veilig te maken, het bewaken van de veiligheid van de duizenden chemicaliën die in alledaagse producten worden toegepast en het zorgen voor goede kwaliteit van lucht en water. 

In het vorige Europees parlement was er een interfractiewerkgroep op het gebied van CAM (complementaire en alternatieve geneeskunde). De nieuwe belangengroep zet dit werk voort en brengt leden van het parlement samen die collectief werken om de inclusie van CAM als onderdeel van integratieve geneeskunde en gezondheid in elk mogelijk politiek beleid op gebied van gezondheid binnen het Europees Parlement te promoten. De belangengroep wordt ondersteund vanuit EUROCAM, een Europees platform dat patiënten, artsen, dierenartsen en therapeuten representeert in de complementaire en alternatieve geneeskunde sector. Daaronder vallen o.a. acupunctuur, Ayurveda, antroposofische geneeskunde en homeopathie. Antroposana is, als onderdeel van EFPAM – onze Europese paraplu voor antroposofische patiënten organisaties - hier ook nauw bij betrokken.

Zoals te lezen is op de speciale website brengt integratieve geneeskunde en gezondheid de conventionele en de complementaire geneeskunde samen. Het focust op de hele mens en beschouwt de individu in zijn of haar fysieke, psychologische, spirituele, sociale en omgevingscontext. Het biedt een inclusieve benadering, die de vraag van EU burgers voor een holistische, patiëntgerichte benadering in de geneeskunde tegemoet komt.

Tegenwoordig gebruikt één op de twee EU inwoners complementaire geneeskunde in de één of andere vorm als onderdeel van hun gezondheidszorg, hetzij samen met, of als alternatief voor de conventionele zorg. Dit substantiële gebruik komt nog niet terug in EU of nationaal gezondheidsbeleid en voorzieningen.

Het voordeel van deze speciale online lancering was dat deze door ruim zeshonderd geïnteresseerden uit heel Europa bijgewoond kon worden, waaronder ook bestuursleden van Antroposana. Onderwerpen die aan bod kwamen waren de WHO strategie op gebied van gezondheid, waarbij veiligheid, kwaliteit, onderzoek en onderwijs een belangrijke rol speelt. Ook werd gedeeld wat er al opgezet is in samenwerking door een groot aantal instituten, op het gebied van integratieve oncologische zorg (met name in Duitsland). En er was een bijdrage uit Nederland, van Erik Baars, lector bij de Hogeschool Leiden, over onderzoek op gebied van antibiotica resistentie. Dit zijn voorbeelden van gebieden waarop Integratieve Geneeskunde van toegevoegde waarde kan zijn.