< Naar het nieuwsoverzicht

Antroposana feliciteert Evi Koster!

Woensdag 27 november - Vandaag verdedigde Evi haar proefschrift The Relevance of Holistic Healthcare. Patient-reported quality of care in Anthroposophic and Integrative Medicine (patiënt-gerapporteerde kwaliteit van zorg in antroposofische en integratieve gezondheidszorg) aan Tilburg Universiteit. De verdediging was openbaar.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Antroposana (bestuur, en vele leden die als respondent hun bijdrage hebben geleverd) en uiteraard Hogeschool Leiden, waar Evi Koster werkzaam is bij het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Kijk voor meer informatie op de site van Hogeschool Leiden.