< Naar het nieuwsoverzicht

De patiënt aan het roer, de zorgverlener als navigator

Woensdag 13 maart - De komende jaren gaat de zorg veranderen, meer dan ooit. Verpakt als de uitvoering van de lang gekoesterde Haagse wens om de patiënt/gebruiker centraal te zetten, wordt het afgewezen EPD (elektronisch patiëntendossier) in een nieuw jasje onderdeel gemaakt van het beleid voor de komende jaren. In de gedaante van de Persoonlijke Gezondheids Omgeving, of PGO.

In de PGO worden alle voor de patiënt relevante, medische gegevens en behandelingen samengebracht en beschikbaar gemaakt. De PGO fungeert in die zin als EPD met als belangrijk verschil dat het niet centraal wordt opgeslagen of aangestuurd. De patiënt gaat zelf keuzes maken wie er inzage heeft in haar/zijn dossier en kan dat gaandeweg het leven ook veranderen. De fysiotherapeut hoeft geen toegang te hebben tot de informatie die de patiënt heeft rond haar behandeling voor depressies.

Dit is een hele grote verandering waar de nodige kanttekeningen rond ethiek en veiligheid bij kunnen worden geplaatst, en dat gebeurt gelukkig ook veelvuldig. Deze verandering vraagt een andere manier van werken van zowel de patiënt als de zorgverleners. Naast de uitdagingen die dit gaat meebrengen is het ook een hele grote kans voor iedere zorgprofessional om de wensen van de patiënt veel meer mee te laten wegen en zo de kwaliteit van de zorg te vergroten. Naast de invoering van de PGO wordt er ook toenemend belang gehecht aan preventie en eigen keuze, niet toevallig zijn dat onderdelen die perfect passen wanneer de patiënt via de PGO direct benaderbaar is. Ook de waarde van een integrale aanpak wordt ingezien, iets dat in de Antroposofische Zorg al veel langer de aandacht heeft.

Er zijn allerlei toepassingen mogelijk in de PGO, online consult, vragenlijsten, uitkomstmetingen en gepersonaliseerde zorgprogramma’s. Veel belangrijker is de vraag waar de patiënt en de zorgverlener in hun gezamenlijke traject behoefte aan hebben. Ook wanneer het antwoord niet gevonden kan worden in een online toepassing kan de techniek wel worden ingezet om de registratielast te verminderen en zo meer tijd over te houden voor de 1 op 1 zorg.

De belangrijkste betalers in de zorg, overheid en zorgverzekeraars, zijn groot voorstander van deze ontwikkelingen maar hebben geen invloed of inzage. Vanaf juni 2020 is iedere zorgverlener verplicht de informatie over de patiënt aan te leveren aan een PGO naar keuze van de patiënt.

Antroposana organiseert op 8 mei een PGO middag waar we in sessies samen met zorgverleners en belanghebbende in willen gaan op de gevaren, de wenselijkheid en de kansen. 

Wij nodigen u uit deel te nemen aan deze discussie en zo samen met ons bij te dragen deze verandering binnen de zorg.

Aanmelden kan via onze website: www.antroposana.nl/agenda