< Naar het nieuwsoverzicht

Hoe is het gesteld met de Antroposofische Zorg in andere Europese landen?

Dinsdag 12 maart - Spanje verbiedt homeopathische en antroposofische geneeskunde
Berichten uit Europa die ons via de Europese federatie van Antroposofische Patiëntenorganisaties bereikten zijn verontrustend en geven aan dat wij in Nederland een positie hebben waar we dankbaar voor mogen zijn.
Tegelijkertijd geeft het aan dat we ook kunnen helpen in andere Europese landen. Antroposana doet dat door bestuurskracht te leveren in het bestuur van het Europese veld, door financieel te ondersteunen en door artikelen van ons blad om niet beschikbaar te stellen aan andere patiëntenverenigingen in Europa.

In Spanje is het uitoefenen van homeopathie en antroposofische geneeskunde verboden. Een boete van dertigduizend euro bij het vermelden van Arnica als eventueel te gebruiken middel is genoemd als sanctie. In Italië stelt de regering momenteel voor om alternatieve geneeskunde te verbieden, daarin zal antroposofische geneeskunde ook meegenomen worden.

In Zweden heeft het enige antroposofische ziekenhuis (Vita Kliniek) in het land een ultimatum gekregen om bewijs te leveren dat antroposofische geneeskunde helpt. In Zweden kan antroposofische geneeskunde alleen in deze kliniek gebruikt worden. Daarbuiten is het zo dat als artsen hun werk met homeopathie of antroposofie uitoefenen zij de kans lopen hun hun artsenstatus te verliezen. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is dezelfde tendens te zien.

In Frankrijk is een dag over het geneesmiddel Iskador niet door gegaan. Iscador AG produceert het middel , maar de Duitse tak van Weleda International was gevraagd bij te dragen aan die dag. Omdat niet Weleda, maar Iscador AG het middel maakt trok Weleda haar medewerking in voor de organisatie van die dag.

In Oostenrijk worden antroposofische medicijnen niet meer geleverd.

De kennis van en over antroposofische geneesmiddelen en het gebruik ervan verdwijnt langzaam maar zeker.