< Naar het nieuwsoverzicht

Stroom wordt ita

Woensdag 11 juli - We hebben een nieuwe stap kunnen zetten met ons tijdschrift. We starten een nieuwe, nauwe samenwerking met het redactieteam van Seizoener, het blad over vrijeschoolpedagogiek. Bij deze stap hoort een nieuwe naam. De naam van de vrouw die een grote rol heeft gespeeld in het beoefenen van de antroposofische geneeskunde, zoals we die nu kennen: Ita Wegman. Als ode aan haar wordt de nieuwe naam van ons tijdschrift: ita.

Met het afscheid van onze hoofdredacteur Petra Essink ontstond de vraag hoe we als vereniging met ons tijdschrift verder wilden. Stroom werd in 2011 de nieuwe naam van ons tijdschrift en we hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt. 

De inhoud van de artikelen, die steeds andere therapieën en zienswijzen vanuit de antroposofie belicht, wordt goed gelezen en gewaardeerd en we hebben interessante lezersacties, zoals de informatie- en discussie avond orgaandonatie en -transplantatie en de workshops over de kracht van wikkelen. Daarbij is de vormgeving fris en aansprekend en is er ook online en op social media aandacht voor de inhoud.

Na de zomer van 2018 zal ons blad verdergaan onder de naam ita.


Graag lichten we kort toe waarom wij voor deze naamswijziging hebben gekozen. 

Antroposana heeft een rijke historie met veel trouwe en actieve leden maar wij zien daar ook een kentering in, de balans in leeftijd raakt verstoord.

Onze trouwe leden willen we blijvend aan ons binden, de nieuwe leden actief werven. Om dat te bereiken hebben we een aantal stappen in het verschiet. Gebaseerd op de betrouwbare en goede inhoud van het blad gebruiken we de online kanalen de komende tijd om de jongere doelgroep te bereiken.

Een goed blad i.c.m. een sterke online aanwezigheid is een bewezen methode om de lastig te bereiken generatie kennis te laten nemen van de waarden die wij uit willen dragen. Met name in een (politiek) klimaat waar steeds minder ruimte komt voor andere vormen van gezondheidszorg is het van groot belang dat we breed mogelijk te horen blijven. Het goed uitdragen van deze waarden in een online omgeving vragen, naast een andere aanpak, ook een andere naam. Een naam die dichter bij onze kernwaarden staan.

De naam is binnen het bestuur ontstaan na een inspirerende lezing over Ita Wegman en inspireerde ons ook om de vormgeving op een andere manier aan te pakken zonder dat de inhoud verandert. Dit past in de beweging om ook de nieuwe leden aansprekend toe te treden.