< Naar het nieuwsoverzicht

Praat mee in uw regio: Arnhem-Nijmegen

Dinsdag 24 april - Kom met ons in gesprek op 15 mei.
Plaats: Hypericon, Berg en Dalseweg 83, Nijmegen. Tijd: 20.00 uur -21.30 uur (inloop en koffie/thee vanaf 19.30 uur)
We leven in een boeiende tijd. Een tijd die een appèl doet aan ieders veerkracht.
Elk mens, jong, oud, meer of minder gezond zoekt zijn weg om met zijn mogelijkheden en
beperkingen mee te bewegen en zich te ontwikkelen.
Hoe kan deze weg ondersteund en bevorderd worden met de antroposofie als inspiratiebron?

Om aan deze vragen tegemoet te komen zijn we in Nijmegen, in samenwerking met ANTROPOSANA, een werkgroep gestart. Zij wil onderzoeken welke behoeftes en vragen er leven bij patiënten, artsen, therapeuten, ouders, leerkrachten etc. Hoe de antroposofische gezondheidszorg in Nijmegen nog meer hoor- en zichtbaar kan worden, zowel binnen als buiten antroposofische kringen. Op welke wijze de antroposofische werkgebieden ondersteund kunnen worden. Hoe het onderlinge contact tussen de verschillende werkgebieden versterkt kan worden.

Gezondheid is geen statisch gegeven maar vraagt om de activiteit van balanceren. Een proces dat de mens voortdurend keuzes laat. Thema’s als: angst - slaapproblemen - depressie - opvoeden in het digitale tijdperk - euthanasie - rouwen - hoe blijf je in balans? - omgaan met ‘ziek zijn’ - ouder worden - orgaandonatie - hoe vind je je weg als jongvolwassene? - gezondheid en voeding - communicatie of gebrek aan communicatie - macht/onmacht - hooggevoeligheid etc.

We willen graag met u als lid van ANTROPOSANA in gesprek komen om gedachtes uit te wisselen omtrent dit idee.

- waarover zou u uitgebreider geïnformeerd willen worden?

- welke onderwerpen spreken u aan?

- welke onderwerpen spreken u aan als het gaat over de medemens in onze samenleving?

- waar heeft u behoefte aan als het gaat om de antroposofische zorg?

- heeft u ideeën hierover?

- welke vragen leven er bij u?

Heeft u vragen? Stuur mij een email: fiederels@ziggo.nl

Altijd het laatste nieuws van Antroposana in uw mailbox? Geef uw mailadres door. Via: info@antroposana.nl of via onze website: MijnAntroposana.nl

Met vriendelijke groet,

Els van Dongen

Namens de Werkgroep

E-mailadres : fiederels@ziggo.nl