< Naar het nieuwsoverzicht

Rechtszaak: arts bepaalt medische noodzaak

Woensdag 4 november - Een arts bepaalt primair of er sprake is van medische noodzaak voor de levering en vergoeding van een bepaald medicijn aan een verzekeringsnemer. Twijfelt de verzekeraar aan een statement, dan moet hij zich richten tot de betreffende arts of een andere arts vragen om een second opinion.

Deze uitspraak deed de Tilburgse kantonrechter vorige week in een zaak die was aangespannen door een verzekeringsnemer tegen de eigen zorgverzekeraar CZ over het niet vergoed krijgen van het spécialité Lipitor (atorvastatine). De rechter oordeelde, mede op basis van een ‘medische noodzaak verklaring’ van een cardioloog, dat CZ met terugwerkende kracht vanaf 7 februari 2013 alsnog het geneesmiddel Lipitor moet vergoeden aan zijn cliënt.
Medisch Contact, 3-11-2015