< Naar het nieuwsoverzicht

Zorg voor ouderen op antroposofische basis in Eindhoven

Maandag 24 maart - In Eindhoven is de mogelijkheid ontstaan voor “Kleinschalig Wonen met Zorg” .
Snelle actie van belangstellenden en aanmelding van toekomstige bewoners is nodig in verband met de toestemming van het Zorgkantoor om dit project ook effectief te kunnen starten.

In samenwerking met ‘Glorieux’ - een organisatie in de ouderenzorg - wordt bewoners de kans geboden om met een passende zorg (en verpleging) omringd te worden. Op antroposofische basis! Het terrein van Glorieuxpark  is gelegen in een groot, parkachtig gebied in Eindhoven.

Snelle actie van belangstellenden en aanmelding van toekomstige bewoners is nodig om toestemming van het Zorgkantoor te verkrijgen dit project te kunnen starten.

Als er vóór 1 april 2014 voldoende CIZ- erkende aanmeldingen zijn, met indicatie 4 of hoger, kunnen er 12 tot 14 onderkomens gerealliseerd worden voor antroposofische zorg.

Misschien kent u iemand die in aanmerking zou kunnen komen voor deze voorziening.

Als er voldoende belangstelling van zorgbehoevende bewoners is zal medio september 2014 een interne vormgeving, die aansluit bij de antroposofische identiteit, zijn gerealiseerd.

Als u naar aanleiding van dit kort bericht vragen heeft en/of u iemand wilt aanmelden, dan kunt contact opnemen met Henk Verboom, mobiel 06- 150 54 471.
Email: henkverboom(at)hetnet.nl.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond dit initiatief, dan kunt u dat eenvoudig doen door een mailbericht te sturen naar: r.trigt13(at)upcmail.nl. Wij plaatsen u dan graag op de lijst van de Nieuwsbrief.