Overzicht creëren

Door Redactie - In: geestelijke gezondheid, Lezen, ouderen - 12 november 2022

Bij het artikel ‘Ieder rijpt op zijn manier’ staan al een aantal boeken vermeld die gaan over het leren omgaan met dementie (p. 19). Op deze plaats noemen we een publicatie die is geschreven vanuit het perspectief van zorgverleners en onderzoekers. Hoe kijken zij naar dit ziektebeeld? Het valt niet mee om overzicht te creëren als je er zelf mee geconfronteerd wordt in je nabije omgeving, of als patiënt. Wat is dementie, hoe ontwikkelt het zich en wat kun je ermee? Het Louis Bolk Instituut bracht verschillende artsen en therapeuten samen die deze vragen verkennen vanuit hun brede ervaringskennis én vanuit contextuele dataverwerking, waardoor er een completer beeld ontstaat. ‘Dementie & ik’ is dus wat klinischer van toon, maar vertelt wel duidelijk over een ziektebeeld waarover je gewoon alles wilt weten als het zich aandient in je leven.

Overzicht creëren

Nog even over wat je zelf kunt doen, want die vraag wordt vaak terzijde geschoven. Deze  auteurs staan stil bij de gehele ontwikkeling van de mens en schrijven ook over wat van positieve invloed is op het voorkomen van dementie op latere leeftijd. “Het principe ‘use it or lose it’ is de belangrijkste tot nu toe gevonden factor bij de preventie van dementie. Hierbij zijn zowel geestelijke als lichamelijke activiteit essentieel. Meer dan de helft van potentiële Alzheimerpatiënten zou zijn ziekte kunnen uitstellen of voorkomen door gedragsverandering als lichaamsbeweging en dieet, in combinatie met niet roken en behandeling van een eventueel aanwezige hypertensie.” Is dat geen bemoediging om hier dagelijks bewuster mee om te gaan? | Manon Berendse