Verdiepend ouderschap - Stil worden als weg naar opvoedvragen

Door Redactie - In: opvoeden - 24 mei 2024

Tekst Nelleke Bos | beeld Pexels / Josh willink, Duende

Ouderschap is een groot en nieuw hoofdstuk in elk mensenleven. Al doende ontdek je wat het inhoudt, maar het kan voelen als een eenzame weg. Debora Wennink en Cathelijne Nap sprongen in het gat dat er is doordat vrouwen hun moederschap minder intensief delen met familie en naasten. Zij leiden moederkringen, waar vrouwen via gedeelde geboorteverhalen hun ouderschap bewuster kunnen beleven. In hun praktijk Duende is er ruimte om met heel je wezen stil te staan én richting te geven aan je eigen ontwikkeling. Debora: ‘Reflecteren op je bevalling kan je geweldige handvatten geven voor je ouderschap van nu.’

Verdiepend ouderschap - Stil worden als weg naar opvoedvragen

Wat is een moederkring? 

Debora: ‘Cathelijne en ik merkten in ons werk op school en in de kinderopvang dat veel jonge ouders behoefte hebben om de diepte in te gaan van hun ouderschap. Je bent bezig met de zorg voor je kind, maar er is ook behoefte aan innerlijke ontwikkeling. We zijn moederkringen gestart om hier vorm aan te geven. Ieder deelt het geboorteverhaal van een eigen kind en we luisteren aandachtig naar elkaar. Net zoals de zwangerschap drie fases kent, heeft ook de bevalling drie fases: de aankondiging (wanneer wist je dat de bevalling begonnen was?), de ontsluitingsfase en de uitdrijving (persfase). Ga je deze fases nader onderzoeken, dan vind je een blauwdruk voor het leven van je kind, dat verweven is met het jouwe. 

Loop je tegen iets aan in de opvoeding, dan kijken we terug naar deze fases: wat ligt eronder? Het kan bijvoorbeeld gaan om iets kleins, zoals strijd met je peuter om tandenpoetsen of het telefoongebruik van je puber. Maar ook om grotere thema’s als eenzaamheid, een gevoel van verbonden of juist radeloos zijn. 

Hoe je nu omgaat met je kind kun je herkennen in dit soort thema’s en dat kan je geweldige handvatten geven. Door te reflecteren op je bevalling en opnieuw te kijken naar je kind, neem jij initiatief. Waar je tegenaan loopt, overkomt je niet langer omdat je nu bewust kunt kiezen voor een aanpak of een andere houding. Door te kijken naar wat er eigenlijk gebeurt en welke overeenkomst uit de bevalling je terugziet, kun je iets veranderen. Opvoeden kan weer vreugdevol worden.’ 

De Basisoefeningen van Rudolf Steiner vormen een vertrekpunt voor antroposofische meditatie. Jullie werken met deze innerlijke scholingsweg. Hoe doen jullie dat? 

‘We gebruiken de antroposofie op een down-to-earthmanier, waarbij we focussen op beleving en we de theorie praktisch maken. Het is niet beperkt tot stil zitten en praten: we werken ook kunstzinnig – met euritmie bijvoorbeeld. En we zingen met elkaar! Je wilt als mens immers op meerdere niveaus gevoed worden. Daarnaast doorlopen we het zesvoudige pad* om meer innerlijke houvast te vinden. Aan de hand van deze Basisoefeningen leer je je gedachten te beheersen, je wil te richten, leiding te nemen over je gevoelsleven en positiever en onbevangen in het leven te staan. Daarnaast doen we ook oefeningen die heel praktisch gericht zijn op een situatie die speelt in je leven. In de groep doen we deze oefeningen samen. Daarna kun je ze thuis dagelijks doen.

Zoals de gevoelsoefening: aan het eind van de dag blik je terug en maak je een ‘tuintje op papier’, een soort plattegrond waarin je je gevoelens schrijft. In het begin zul je veel ergernis, boosheid of verdriet herkennen, maar gaandeweg leer je letten op de kleine, lichte, tere gevoelens die je door de dag heen ervaart. Je neemt jezelf steeds beter waar wanneer je dit een tijd lang elke dag doet. Liefde, eerbied en dankbaarheid groeien. Je gaat innerlijk aan het werk, je ziet steeds meer positieve dingen doordat je meer op details let.

Terugblikken op je dag is ook waardevol. Het laat je momenten zien waarop iets is gelukt of waar je een kans voorbij hebt laten gaan. Het helpt je om een volgende keer de tegenwoordigheid van geest te hebben om zo’n moment wél te pakken. Al deze oefeningen zijn bedoeld om jezelf in te scholen. In de groep wisselen we uit en reflecteren we. Die combinatie doet je groeien, motiveert en versterkt. Je versterkt je hele wezen met deze weg, zodat je evenwichtiger kunt reageren op wat er van buiten op je afkomt en van binnen gebeurt. Het is hartverwarmend om te zien wat er gebeurt. Moeders maken grote veranderingen door en zetten soms enorme stappen omdat ze voelen dat het nodig is.’

Voor welke fases in het ouderschap is de moederkring? 

‘Je kunt van peuter tot puber de diepte in bij ons. De eerste fase van je ouderschap ben je volop bezig met het moeder worden. Je hebt wat afstand tot de geboortetijd nodig. Als je kind zo’n twee jaar is, kun je heel goed naar een moederkring. De vraag die je hebt als ouder verandert in wezen niet, want je ervaring van de geboorte blijft bij je. Met een kind dat bijna het huis uit gaat heb je natuurlijk wel andere vraagstukken dan met een peuter, maar je kijkt dan naar een andere fase van de bevalling. Neem de persfase van je bevalling en kijk naar je opgroeiende puber: hoe kwam je baby destijds in de wereld en verliet jouw buik? Ging het snel of moeizaam, was je er al klaar voor om je baby te verwelkomen of waren jullie nog heel druk? En op welke manier gaat dit kind nu het huis uit? In elke fase van het ouderschap kun je opnieuw reflecteren en groeien.’ 

Wat schenkt het delen van geboorteverhalen en antroposofische meditatie aan moeders? 

Vrouwen komen bij ons om heel verschillende redenen. Omdat ze gehoord hebben dat ze hier kunnen landen of omdat ze zich alleen voelen in hun ouderschap. Iedereen rooit het maar alleen en het lijkt soms wel of je de enige bent die worstelt. Als je stil gaat staan en je in het moment verdiept, ben je je zo wezenlijk met jezelf en je kind aan het verbinden, dat het ook op andere vlakken dan je ouderschap gaat doorwerken. Gun het jezelf om terug te kijken, te delen, stil te luisteren naar elkaar en jezelf weer te voeden. Patronen zijn er zo snel in geschoten en kunnen hardnekkig zijn, maar je kunt een situatie echt veranderen. Daar heb je een ingeving voor nodig, bewustzijn, een vonk. Die zoeken we met elkaar op bij Duende.’

Meer weten over de Basisoefeningen van Rudolf Steiner?
Joop Van Dam, Het zesvoudige pad, Christofoor 

Of lees het artikel in Ita:

https://www.antroposana.nl/2019-1-gymnastiek-voor-de-ziel-177

 

Debora Wennink (1981) is moeder van drie kinderen. Ze studeerde aan de Vrije Pedagogische Akademie in Zeist, werkte in de heilpedagogiek en was lange tijd vrijeschoolleerkracht. Momenteel werkt ze als mede-eigenaar bij het kindercentrum Aardehuis in Culemborg. Daarnaast werkt ze graag met moeders aan het praktisch en pedagogisch geïnspireerd invullen van hun ouderschap. 

Cathelijne Sigrid Nap (1984) is moeder van vier kinderen en werkt als vrijeschoolleerkracht. Ze werkte eerder als gastouder, ontwierp de dagboekkaarten van Het Geboorteboek en gaf hiermee cursussen door het land. Ook geeft ze Reiki en massages in Amersfoort. Een verbinding leggen tussen hemel en aarde, en dat zo praktisch mogelijk, is wat haar drijft.

Leden-aanbieding

Duende is actief in Amersfoort en Culemborg. Nieuwsgierig om een moederkring te ervaren? Op zaterdag 18 mei is er in Culemborg een ochtend van 10-12.30 uur waarin moeders met geboorteverhalen en innerlijke scholing aan de slag gaan. Een taartje staat voor je klaar. Deelnemen kost € 35,- Als lid van Antroposana krijg je € 10,- korting. Aanmelden: info@duende.nu