De oerprincipes van ritmische massage

Door Redactie - In: Lezen, therapie - 24 juni 2022

Als een van de eerste vrouwelijke artsen in Europa zette Ita Wegman in nauwe samenwerking met Rudolf Steiner de antroposofische geneeskunde op de kaart. Vitaal onderdeel daarvan was en is de ritmische massage. In 1972 publiceerde dokter Margarethe Hauschka hierover het boek Rhytmische Massage nach Dr. Ita Wegman. Dit boek is nu in Nederlandse vertaling verschenen. Mooi nieuws voor antroposofische fysiotherapeuten in opleiding, maar ook voor iedereen die benieuwd is naar hoe Ita Wegman het antroposofisch mensbeeld uitlegde en concreet toepasbaar maakte.

De oerprincipes van ritmische massage

Geïnspireerd door de priesters uit de Griekse Oudheid die de macrokosmos nog betrokken op de microkosmos van de mens, verdiepte Wegman zich in de samenhang van mens en natuur. In de Griekse tijd lag ook de essentie van massage besloten, als een oerprincipe: hoe we ons lichaam verzorgen werkt in op de verhouding tussen ons lichaam en onze ziel en op de bewustzijnsontwikkeling van een tijdperk. Hoe actueel…

Hauschka ordent in dit naslagwerk de samenhang tussen lichaam, ziel en geest en beschrijft het zenuw-zintuigsysteem, het ritmesysteem en het stofwisselingssysteem. Ook het waterorganisme, lucht- en warmteorganisme komen aan bod. Bijzondere aandacht is er voor bloedsomloop en hart: daar waar massage diep werkzaam kan zijn. In het tweede deel van het boek lees je heel concreet over de waarde van etherische oliën en de inwrijving van milt, hart, lever en nieren. Iedereen die wel eens de weldaad van zo’n inwrijving heeft ervaren, kan nu lezen over het wat, waarom en hoe van deze behandelingen die Wegman heeft ontwikkeld. Een boek dat de meerwaarde van antroposofische geneeskunde gul en helder toont. | Manon Berendse


Ritmische massage naar Ita Wegman | Margarethe Hauscka | Cichorei | € 25,-