Nieuwsberichten

Door Redactie - In: diversen - 18 maart 2022

Antroposana deelt actief kennis en informatie over de waarde van antroposofisch geïnspireerde zorg. Op deze pagina's brengen we daarom weer interessante bronnen samen die je kunnen helpen bij het maken van bewuste keuzes. Ook vind je misschien interessante informatie om te delen met je reguliere of antroposofische zorgverlener. Schroom niet – samen weten we meer!

Nieuwsberichten

Verder zijn we verheugd te kunnen melden dat Adriaan van Assem zich heeft gemeld als kandidaat penningmeester n.a.v. onze vacature in het winternummer. Hij zal tijdens de ledenraadvergadering in juni, na instemming van de ledenraad, naar verwachting worden beëdigd als bestuurslid.

En omdat de eindtermijn in zicht komt van een van onze zittende bestuursleden vind je ook hier een vacature. Wil je iemand attenderen op deze functie? Geef deze Ita door of app de link.


Wat kunnen we voor jou doen?

Vul de ledenenquête in!

Antroposana bestaat sinds 2004: een vereniging voor mensen die bewuste gezondheidskeuzes maken, met meer dan 4.000 leden. Daarmee is Antroposana na haar Duitse zustervereniging de grootste verening die zich inzet voor het toegankelijk houden van antroposofische zorg, in Nederland en in Europa. Als bestuur hebben we jullie inbreng nodig: niet alleen financieel, maar zeker ook via jullie enthousiasme en kritisch denkvermogen. Een duurzame koers bepalen kan immers niet zonder verbonden te zijn. We willen graag weten hoe je denkt over jouw Gezondheidsvereniging.

Wat gaan we doen?

Dit voorjaar ontvangen leden van Antroposana via e-mail in de maand april een enquête met daarin een aantal vragen over de koers van Antroposana en over wat jullie graag willen lezen of zien. Wat mis je en waarover ben je heel tevreden? Op onze website vind je vanaf april meer informatie.

Hoe krijg je de resultaten te zien?

Nadat we jullie antwoorden hebben verzameld en goed hebben gelezen, maken we een plan voor de toekomst. Dit presenteren we jullie na de zomer, in Ita en waarschijnlijk ook online. Zo dragen we samen zorg voor het voortbestaan van de antroposofische geneeskunde.

Jouw ervaring is waardevol!

Ook voor deze enquête hopen zo veel mogelijk leden te bereiken via e-mail. Dat is niet alleen kostenbesparend, maar ook efficiënter in het verwerken van alle reacties. Heb je nog geen e-mailadres doorgegeven aan Antroposana? Dat kan eenvoudig.


(Long) covid

Graag attenderen we je weer op enkele bronnen in het kader van goed herstellen van covid. In Nederland kun je je informeren of persoonlijk advies inwinnen via de artsen en apothekers van Zelfzorgcovid 19.

Ook in Amerika is een collectief van artsen actief die je attendeert op wat je zelf kunt doen (protocollen). Veel wekelijkse updates en webinars.

Eén lezing lichten we eruit: Kids & Covid, van kinderarts Elizabeth Mumper. Zij kijkt vanuit haar jarenlange ervaring naar de vraag hoe kinderen gezond kunnen blijven in deze tijd. Heldere uitleg, nuchtere tips en concrete adviezen zoals je ze in Nederland helaas niet makkelijk bij elkaar vindt. Engelstalig.

Ook binnen de antroposofische gezondheidszorg worden kennis en adviezen steeds verder verfijnd, bijvoorbeeld voor het herkennen en behandelen van long covid. Beschikbaar in het Engels en Duits


Interessante conferenties in Dornach

Heb je al wel eens overwogen om af te reizen naar het Goetheanum in Dornach? Een inspirerende plek waar vele lezingen en bijeenkomsten worden georganiseerd en waar je mensen kunt ontmoeten uit vele landen. Twee conferenties in september willen we je graag alvast noemen.

Begin september vindt voor de tweede keer een meditatie-conferentie plaats: Living Connections. Voor iedereen die enthousiast of nieuwsgierig is naar antroposofische meditatie. Meer weten? 

8 - 11 september 

Vlak daarna organiseert de Medische Sectie haar meerdaagse medische conferentie. Thema dit jaar is ‘Het hart in zijn omgeving’ (Das Herz im Umkreis). Programma is nog niet tot in detail bekend, maar zal gaan over de betekenis van de therapeutische gemeenschap.

13-18 september | Dornach | 


Beste kliniek

Het antroposofische ziekenhuis Havelhöhe werd onlangs beoordeeld als beste kliniek van Berlijn. Dit blijkt uit een nieuwe studie van het Deutschen Institut für Service Qualität, die 323 ziekenhuizen in de Duitse grote steden onder de loep legde. Havelhöhe eindigde landelijk in de top 5 van beste klinieken in Duitsland.