Mensenwerk

Door Redactie - In: Lezen - 24 september 2021

Dat de tuinders van Weleda meer dan groene vingers hebben, weten we al een beetje door de columns van tuinman Jan Graafland. Dit kloeke boek laat je zien wat er komt kijken bij het biodynamisch telen van (medicinale) planten in de tuinen van zijn collega’s over de hele wereld. Op al die plekken worden stukjes aarde veerkrachtiger door de toewijding van vele mensen en een bewust meebewegen met de kosmos.

 

Mensenwerk

Tuinvrouwen en -mannen komen uitgebreid aan het woord en sprekende foto’s geven je het gevoel dat je er eventjes bent: in Engeland, Nieuw-Zeeland of Argentinië. Dat is de hoopgevende dimensie van dit verzorgde boek, dat vreemd genoeg alleen in het Duits beschikbaar is in het jaar dat het internationale bedrijf haar honderdste verjaardag viert. Het aandachtig bewerken van de aarde en het respectvol omgaan met al wat leeft kan iedereen bewegen om elke dag opnieuw andere keuzes te maken. Gelukkig is papier geduldig en vertelt dit boek gul over het universum van ervaring, waarneming en intuïtie van biodynamische tuinders. “Omdat zaaien, verzorgen en oogsten gelukkig maakt” bevat dit boek tussen de regels en prachtige beelden door ok tips die je op weg helpen met je eigen tuinaspiraties. Met een frisse grondtoon: deze tuinders voelen zich vertrouwd met planeet aarde als levend organisme, dus vertellen ze er anders over. Argentijn Jorge Giusto ontwapent met zijn verhaal over de eerste keer dat hij op de tuin was, waarin hij nu alweer tien jaar werkt en zelfs woont. Hij was in tranen en herinnerde zich een voorspellende droom over dit verwilderde stukje aarde dat snakte naar noeste arbeid. Hij schenkt het met liefde. Moeder Aarde verzorgen is mensenwerk. | Manon Berendse


Das Wissen der Weleda Gärtner | een Duitstalige uitgave van Ulmer Verlag € 29,90